Pardubicko

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice slaví 30 let výuky

D

nem otevřených dveří pro veřejnost si v sobotu připomene Fakulta restaurování Univerzity Pardubice 30 let výuky tohoto oboru ve městě Litomyšl. Právě do roku 1993 sahá historie první školy restaurování a konzervačních technik. Dnes studují na Fakultě restaurování desítky talentovaných vysokoškoláků a mezi jejími absolventy jsou uznávaní experti.

Pro všechny zájemce se historické prostory fakulty otevřou v 10 hodin dopoledne. Konkrétně si mohou projít ateliéry v areálu v Jiráskově ulici, a také Piaristickou kolej na Zámeckém návrší. Fakulta při této příležitosti zpřístupní i unikátní Očistcovou kapli z první poloviny 18. století, kterou lze navštívit v budově Piaristické koleje a jejíž historie je spojena s rozvojem Dušičkového kultu.

„Rádi opět otevřeme naše prostory veřejnosti a všem zájemcům o studium a také o historii, protože i naše fakulta je součástí historie a města, které pečuje o památku UNESCO. Zveme na fakultu i rodiny s dětmi, pro které jsme připravili kreativní program v hernách,“ říká Mgr. BcA. Radomír Slovik, děkan Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.

Průvodci historií budou během tohoto dne samotní akademici a studenti fakulty. Součástí oslav bude také projekce časosběrného dokumentu, který zachytil aktivity restaurátorské školy v prvních letech jejího působení a jehož autorem je Petr Vorlíček. V obou areálech najdou hosté kavárny s občerstvením, herny pro děti a studenti fakulty připravují k 30. výročí výuky restaurování pamětní záložku do knih, včetně prodeje svých děl. Návštěvníci mohou také zanechat vzkaz na speciální pamětní tabuli.

Oficiální program oslav odstartuje v 15 hodin v rajském dvoře Piaristické koleje, kde zahraje například fakultní studentské hudební uskupení Musica Krakela. Fakulta také v rámci oslav odhalí bustu Jiřího Kaše, dlouholetého učitele a jednoho ze zakladatelů restaurátorské školy v Litomyšli.

Myšlenka založení mezioborově pojaté školy restaurování vznikla při diskusích skupiny odborníků v oboru restaurování a konzervace památek, kteří počátkem devadesátých let pracovali na restaurování nástěnných maleb Josefa Váchala v domě tiskaře a vydavatele bibliofilií Josefa Portmana v Litomyšli (dnešní Portmoneum). Škola restaurování a konzervačních technik v Litomyšli vznikla v roce 1993 jako pomaturitní tříleté studium. Jejím zřizovatelem byla Nadace Paseka, založená nakladatelem Ladislavem Horáčkem. Jako Vyšší odborná škola restaurování a konzervačních technik získala na podzim 1996 právní subjektivitu jako obecně prospěšná společnost. V roce 1999 škola požádala o státní souhlas se zřízením vysoké školy neuniverzitního typu a o akreditaci studijního plánu. V akademickém roce 2000-2001 potom na základě uděleného souhlasu a akreditace zahájil výuku Institut restaurování a konverzačních technik, o.p.s. V roce 2005 vznikla Fakulta restaurování, která dnes nabízí moderní mezioborové studium, akcentující výtvarnou průpravu, humanitní i přírodovědná studia.

 

 

 

 

.