Aktuality

Europoslanci Zdechovský a Pollák zahajují pilotní projekt na podporu dostupného bydlení pro Romy ve Slovenské republice

 

Z

ástupci Evropského parlamentu, Evropské komise a Rozvojové banky Rady Evropy se setkali s místními orgány, romskými komunitami a organizacemi soukromého sektoru, aby zahájili inovativní pilotní projekt zaměřený na podporu řešení dostupného bydlení pro Romy.

Iniciativa známá jako pilotní projekt „Bydlení a posílení postavení Romů“ (HERO) je financována Evropským parlamentem, řízena Evropskou komisí (EK) a realizována Rozvojovou bankou Rady Evropy (CEB) spolu s místními partnery ve Slovenské republice, Bulharsku a Rumunsku. Cílem projektu je otestovat inovativní model sociálních investic zaměřený na socioekonomické vyloučení znevýhodněných osob, jako jsou marginalizovaní Romové.

HERO podpoří meziodvětvovou spolupráci spojující veřejné orgány, finanční instituce a sociální organizace, která by vedla ke zlepšení místní správy a socioekonomickému posílení postavení Romů. Projekt podpoří Romy v přístupu k mikropůjčkám a školení v oblasti finanční gramotnosti, stavebních dovedností a poradenství a mentoringu v oblasti zaměstnanosti. To by mělo následně vést k lepšímu bydlení, zaměstnanosti a zlepšení životních podmínek. Přístupy sociálních inovací budou katalyzovat řešení v oblasti zaměstnanosti a podporovat komunitně vedený rozvoj. Další podrobnosti o projektu a akci jsou uvedeny na druhé straně.

Evropský komisař pro hospodářství Paolo Gentiloni z Bruselu řekl: „Jsem hrdý na to, že Evropská komise realizuje tento pilotní projekt EU na podporu znevýhodněných romských komunit v rámci svých širších iniciativ v oblasti investic se sociálním dopadem. Doufám, že bude sloužit jako vzor pro další národní a evropské programy na podporu začleňování a odolnosti, jako je program InvestEU. Jsem rád, že na tomto důležitém úsilí spolupracujeme s Evropským parlamentem a Rozvojovou bankou Rady Evropy.“

Na Slovensku jsou místními partnery projektu HERO společnost Slovenská sporiteľňa a.s. (SLSP) ve spolupráci se společností Projekt DOM.ov. Projekt se zaměří na následující obce: Dobšiná (okres Rožňava), Jelšava (okres Revúca), Kamenná Poruba (okres Vranov nad Topľou), Podhorany (okres Kežmarok) a Rudňany (okres Spišská Nová Ves). Částka, která je pro HERO na Slovensku k dispozici, činí 1 020 000 EUR.

Peter Pollák, poslanec Evropského parlamentu, během slavnostního zahájení uvedl: „Zlepšení životních podmínek Romů je klíčem k jejich úspěšné integraci do společnosti. Ambicí pilotního projektu HERO je umožnit zranitelným skupinám obyvatel financovat vlastní bydlení prostřednictvím spláceného úvěru. Jedná se o projekt svépomocné výstavby, který má rovněž pomoci budovat jejich dovednosti a uplatnit je na trhu práce.“

Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu, dodal: „Tímto projektem chceme radikálně změnit situaci nejchudších obyvatel Slovenska. Základem změny je důstojné bydlení spojené s prací a vzděláním. Pokud se program osvědčí, rozšíříme ho na celou Evropu.“

Vladimír Šucha, vedoucí Zastoupení Evropské komise na Slovensku, řekl: „HERO je o inovativním způsobu podpory přístupu k bydlení pro zranitelné romské komunity. Jde také o učení a vytváření důkazů o tom, co funguje jako cílené rozvojové intervence. Doufáme také, že pomůžeme změnit širší narativy o chudobě a posílení postavení. To je zakódováno v názvu pilotního projektu: HERO je o pomoci některým z nejzranitelnějších občanů Evropy, aby se stali aktéry a „hrdiny“ svých vlastních životů.“

Rainer Lovato, náměstek ředitele Rozvojové banky Rady Evropy (CEB), zdůraznil, že: „HERO odráží silný závazek CEB podporovat sociální začlenění a zlepšovat kvalitu života Romů v Evropě. Banka se těší na spolupráci se všemi projektovými partnery a místními komunitami na Slovensku a na to, že se projekt stane úspěšným.“