Pardubicko

„Dobrovolnictví mi dává přátelství, radost, zkušenosti i pokoru,“ svěřila se studentka

V 

alentýna Víšková se už na základní škole začala zapojovat do akcí v Domově pro seniory v Heřmanově Městci, kdy se podílela mimo jiné také na přípravě tamních slavností.

Pomáhala s nákupy a rozvozem jídla

V prvním ročníku střední školy při covidové pandemii pomáhala se zajištěním nákupů a rozvozem jídla imobilním seniorům, a to i bývalým zaměstnancům domova. Postupně se angažovala víc a víc.

Velmi důležitá byla její pomoc seniorům při zajišťování kontaktu s rodinami přes sociální sítě. Konkrétně šlo například o videohovory přes aplikaci WhatsApp.

V roce 2020 byl domov pro seniory postižen povodní. Ta vyplavila jeho přízemí. Valentýna se okamžitě zapojila do stěhování seniorů a úklidu následků povodně.

Vede počítačový kurz pro seniory

V poslední době vede Valentýna v domově pro seniory počítačový kurz a nadále pomáhá při zprostředkování kontaktů s rodinou přes sociální sítě nebo při zajišťování akcí, jako jsou vánoční, setkání rodin a podobně.

Do domova pro seniory dochází i jako brigádnice přímé péče, kdy vykrývá výpadky personálu. „Je velmi empatická, šikovná a pracovitá. Dokáže pracovat nejen se seniory, ale i s předškolními dětmi a dětmi s velmi těžkým kombinovaným postižením,“ zněla nominace na prestižní ocenění Dobrovolník roku.

Speciální cena od hospodářské komory

Tuto cenu Valentýna získala v Kongresovém sále pardubického Paláce během loňského slavnostního galavečera, který pořádala Koalice nevládek Pardubicka (KONEP). Šlo o závěrečnou trofej celého večera – speciální ocenění Krajské hospodářské komory Pardubického kraje.

„Dobrovolnictví mi dává prakticky všechno, především radost nezištně pomáhat, nové zkušenosti, přátelství i pokoru. Naplňuje mě, umožňuje mně přehodnotit a uspořádat si hodnoty. Učím se novým věcem, zažívám spoustu zážitků plných emocí,“ svěřila se Valentýna Víšková.

„To, že mě škola a především moje skvělá učitelka, paní Hana Truncová, nominovala na Dobrovolníka roku, jsem věděla. Ale že v závěru krásného galavečera zazní mé jméno a já získám speciální cenu, mě překvapilo, šokovalo. Byl to nádherný pocit! Měla jsem a stále mám obrovskou radost. Moc mě to potěšilo a nabilo energií na další dobrovolnické skutky. Nesmírně si tohoto ocenění vážím, je to pro mě čest! Jde o hnací motor, který mě posouvá dál,“ přiznala mladá dobrovolnice.

Skvělý pocit, který hřeje u srdce

Proč by měl člověk podle ní nezištně pomáhat druhým? „Protože je to správné, smysluplné, lidské a především normální a tak jednoduché! Pomoc druhým nám přináší uspokojení, radost a skvělý pocit, který hřeje u srdce! Motivuje nás. A jednou také zestárneme nebo se dostaneme do situace, kdy budeme rádi, že nám někdo pomůže, usměje se na nás, pohladí nebo na nás promluví,“ poznamenala Valentýna Víšková.

Pokud vás zaujal příběh Valentýny Víškové a máte ve svém okolí někoho, kdo podobně jako ona nezištně pomáhá druhým, nominujte ho na prestižní ocenění!

Nominace se uzavírají 29. září

Nominovat dobrovolníky, neziskové organizace a společensky odpovědné firmy je možné pomocí formuláře, který je umístěn na webu https://www. konep.cz/aktivity/galavecer-ocenovani. Nominace se uzavírají 29. září 2023.

Jedna fyzická nebo právnická osoba může dát maximálně tři návrhy v každé kategorii.

Na ocenění v kategorii Dobrovolník roku může být nominována každá fyzická osoba, která ze své dobré vůle, ve volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí na území Pardubického kraje. Dobrovolník nemůže nominovat sám sebe.

Na ocenění v kategorii Nezisková organizace může být nominována každá nestátní nezisková organizace (NNO) působící na území Pardubického kraje, a to po dobu minimálně tří let. Zdůvodnění nominace organizace by mělo přímo souviset s její činností a mělo by být co nejkonkrétnější.

Na ocenění v kategorii Společensky odpovědná firma může být nominován každý podnikatelský subjekt fungující na území Pardubického kraje nebo každá fyzická osoba, která poskytuje finanční nebo materiální dary. Firma může například zaměstnávat osoby znevýhodněné na trhu práce, být sociální firmou, pořádat veřejné sbírky, své zaměstnance vysílat jako dobrovolníky, finančně a materiálně podporovat činnost neziskových organizací nebo poskytovat zaměstnancům optimální podmínky pro slaďování rodinného a pracovního života.

Letošní Galavečer se koná 4. prosince

Letošní Galavečer oceňování dobrovolníků, neziskových organizací a společensky odpovědných firem Pardubického kraje se uskuteční 4. prosince 2023 v Kongresovém sále pardubického Paláce. Slavnostní večer, který je doslova nabitý dobrými skutky všeho druhu, pořádá jako už tradičně Koalice nevládek Pardubicka společně s Pardubickým krajem.