Pardubicko

Dělnická již není noční můrou řidičů

P

 

o téměř osmi měsících dopravních omezení skončila rekonstrukce Dělnické ulice v Pardubicích. Řidiči firem, sídlících v této části průmyslové zóny, se zbaví noční můry, která je trápila téměř dvě desítky let. Rekonstrukce přišla město na více než 30 milionů korun. Jezdit se po nové komunikaci začne po kolaudaci, tedy 1. října.

„Jsem rád, že se podařilo tuto stavbu konečně zrealizovat. Zkvalitnění dopraví infrastruktury v této části města je, nejen pro firmy, které zde působí, ale i pro město, velmi důležité. Na rekonstrukci se nám podařilo získat dotaci z národního programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury ministerstva průmyslu a obchodu ve výši více než 20 milionů korun, zbytek doplatíme ze svého rozpočtu,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

Rekonstrukce Dělnické ulice začala v polovině letošního února a stavební firma ji zvládla se zhruba čtrnáctidenní rezervou. Práce přitom probíhaly za provozu vždy na jedné polovině komunikace. Během necelých osmi měsíců byla zrekonstruována silnice v Dělnické v úseku od Průmyslové po Holandskou ulici a ulice K Silu od Průmyslové po Dělnickou ulici, včetně části stezky pro chodce a cyklisty, pět autobusových zastávek, chodníky a veřejné osvětlení. Celkem bylo zrekonstruováno více než 1200 metrů komunikací, které dostaly živičný povrch, chodníky jsou ze zámkové dlažby a zálivy zastávek jsou vydlážděny žulovými kostkami. Do chodníků a zastávek byly během rekonstrukce zabudovány prvky umožňující užívání osobami s omezenou schopností orientace a pohybu.

„Po rekonstrukci Dělnické volaly firmy, sídlící v jihovýchodní části průmyslové zóny, řadu let. Je to pro ně klíčová komunikace jak z hlediska dopravy, tak i jejich dalšího rozvoje. Proto také nemohla být silnice po dobu oprav zcela uzavřena, řada firem by zůstala dopravně zcela odříznuta. Stejně jako byla složitá organizace stavby, byla složitá i její příprava, dotýkala se mnoha vlastníků pozemků, se všemi jsme se museli dohodnout,“ dodal primátor.

V průmyslové zóně v Černé za Bory v současné době na ploše 139 hektarů působí více než 40 firem, do nichž dojíždí za prací asi pět a půl tisíce lidí. Zhruba kilometr dlouhá Dělnická ulice je nezbytná pro obslužnost většiny zde působících subjektů. Denně jí projede na 340 kamionů.