Aktuality

Celostátní festival základních uměleckých škol ZUŠ Open proběhne i letos ve volném termínu

L

etošní v pořadí pátý ročník celostátního festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open více než kdy jindy upozorňuje na přínos a význam uměleckého vzdělávání. Déle než rok trvající pandemie citelně zasáhla i do oblasti základního uměleckého vzdělávání. Oproti loňskému roku, kdy se ZUŠ potýkaly se zaváděním distanční výuky a snažily se děti zapojit do nejrůznějších online projektů, čelí nyní mnohem závažnějšímu problému, a to udržení motivace svých žáku a zamezit jejich případnému odhlašování ze studia. „Podporujme v dětech kreativitu a nadání, podporujme základní umělecké vzdělávání. Omezovat se jen na digitální technologie v umění dlouhodobě nelze, osobní kontakt žáků a pedagogů je nenahraditelný,“ vyzívá patronka ZUŠ Open pěvkyně Magdalena Kožená. Některé obory jako taneční, dramatický či sborový zpěv nebo orchestry ZUŠ je takřka nemožné vyučovat online. „Umění spojuje, boří hranice, pomáhá, je jazykem našich emocí, učí nás vnímat a rozvíjet smysl pro krásu. Umění a výchova k němu vedle mnoha nenahraditelných kompetencí především kultivuje mladou generaci, jejímž prostřednictvím je nositelem naděje. Naděje, kterou potřebujeme nejen v čase pandemie,“ dodává hlavní koordinátorka ZUŠ Open Irena Pohl Houkalová.

Velkou část stávajícího školního roku byly základní umělecké školy zavřené. Proto letošní ročník ZUŠ Open, který pořádá Nadační fond Magdaleny Kožené ve spolupráci se základními uměleckými školami a dalšími institucemi, proběhne opět ve volném termínu od jara do konce roku. Stejně jako v minulém roce festival přináší sdílenou radost z umění, ale řídí se také mottem „ZUŠ Open pomáhá“. Ve spolupráci se školami vzniká řada projektů ve prospěch potřebných. Mnoho škol například průběžně aktivně pomáhá seniorům, kteří trpí izolací prostřednictvím online představení přenášených přímo do jejich domovů, na mnoha místech vznikají happeningy jako poděkování zdravotníkům za jejich obětavou službu.

Aktuální ročník ZUŠ Open dnes symbolicky odstartuje online premiérou Ódy na radost v provedení 130 žáků a 15 ředitelů ze 48 základních uměleckých škol z ČR i ze Slovenska. Autorské úpravy ikonicky známé Beethovenovy Ódy na radost v čase pandemie se zhostila skladatelka, hudebnice a textařka Marie Sommerová. Skladba, jejíž nahrávka vznikla díky projektu Hudební Všeználek a ZUŠ Open, je k dispozici na www.zusopen.cz nebo na https://youtu.be/Q3UgRTOctTM.

6. května bude zahájena výstava výtvarných prací žáků pražských ZUŠ, která zaplní prostory Novoměstské radnice. Ve spolupráci s Charitou ČR proběhne v ambitech františkánského kláštera na Jungmannově náměstí prodejní výstava výtvarných děl, která bude zahájena slavnostním streamovaným koncertem duchovní hudby 18. května v kostele Panny Marie Sněžné. Spolu s žáky a pedagogy dvou pražských ZUŠ vystoupí také Irena Pohl Houkalová. 25. května bude ZUŠ Open opět hostem programu festivalu Pražské jaro. V rámci koncertu s názvem Salon ZUŠ se představí žáci ZUŠ a zároveň letošní absolventi Stipendijní Akademie MenART. Žáci vybraných škol a stipendisté MenART vystoupí díky ZUŠ Open například také na festivalu Americké jaro, Smetanově Litomyšli a plánují společnou výstavu v rámci Smetanovy výtvarné Litomyšle.

Školy na závěr obtížného školního roku plánují komorní zahradní slavnosti a umělecká setkání v parcích, které mají být nositeli naděje a sdílení radosti prostřednictvím umění nejmladší generace a jejích pedagogů. 25. června chystají školy pardubického kraje společný happening na náměstí, který vyvrcholí koncertem komorní hudby absolventů, profesionálních umělců a hostů. Společné projekty ve veřejném prostoru, které mají sociální přesah podpory potřebných, připravují na poslední červnový týden školy na zámku v Nových hradech či v Hradci Králové. Pražské školy plánují společné vystoupení v parku Kajetánka.

V létě se po loňském úspěchu žáci ZUŠ vrátí na i na srpnový Maraton hudby Brno, kde se mimo jiné zapojí do oblíbené piano štafety. S ohledem na současnou situaci se většina společných projektů ZUŠ v jednotlivých krajích uskuteční s velkou převahou až v druhé polovině roku. V plánu jsou společná vystoupení a benefiční projekty na poutním místě Neratov, v Litni, na Vyšehradě, v Kroměříži, ve Zlíně a na mnoha dalších místech.

Již nyní ZUŠ Open prezentuje inspirativní ukázky z distanční výuky, online koncerty, výstavy či představení. Součástí letošního festivalu je mj. distanční interpretační soutěž pro žáky ZUŠ ve spolupráci s Pardubickou komorní filharmonií Hraj online. Finále soutěže a slavnostní koncert je plánován na druhou polovinu června v návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci. Další soutěží, do které se zapojilo ZUŠ Open, je varhanní soutěžní přehlídka žáků ZUŠ Organum Regium, která v letošním roce probíhá mimořádně online a její výsledky budou oznámeny 6. května.

Program jednotlivých škol je průběžně aktualizován na webových stránkách www.zusopen.cz.

Odkazy

Web: www.zusopen.cz
Facebook: www.facebook.com/zusopen

Youtube: www.youtube.com/channel/UC7PYdF5bSnh7nUh5qe6wzwA/featured

Instagram: https://www.instagram.com/zus_open

Význam uměleckého vzdělávání

Současný svět vyžaduje po dětech jiné dovednosti, než jaké potřebovaly dříve: umět vědomosti používat v praxi a vytvářet výsledky, které jsou inovativní a originální. V online světě, který je rychlý a stále aktuální, dobře vynikají Soft Skills (měkké dovednosti), které základní umělecké školy bezpochyby nabízejí a které děti zúročí v dospělosti. Ať už se jedná o kreativitu, týmovou spolupráci, samostatnost a další sociální schopnosti a dovednosti i společenskou odpovědnost. „Digitální a automatizovaná doba neoceňuje studenty za to, co vědí, ale za to, co mohou dělat s tím, co vědí,“ říká uznávaný britský pedagog Andreas Schleicher.

Řada výzkumů již prokázala, že hudební výuka je nepostradatelná pro správný rozvoj řeči a sluchu, hudební vzdělávání usnadňuje výuku cizích jazyků, pomáhá naučit se myslet dopředu i pěstovat představivost, dramatické umění zlepšuje verbální dovednosti, rozvíjí čtenářství a práci s textem, výuka tance rozvíjí vedle pohybových dovedností též prostorové vnímání. Umělecké vzdělávání, je pilířem sociálních dovedností, schopnosti empatie, sebepojetí a sebevyjádření. Posiluje schopnost lépe pochopit i jiné předměty, jako jsou například čtení nebo matematika. Nedílnou součástí uměleckých oborů a výchovy k umění je též psychohygiena, ale i rozvoj osobní disciplíny, vytrvalosti a hlubokého zájmu. „Kvalita, rozsáhlá síť i finanční dostupnost základních uměleckých škol v Česku je v porovnání se zahraničím mimořádná. Čechům sice přijdou jako samozřejmost, ale v řadě zemí je umělecké vzdělání mimo školní osnovy luxusní záležitost. ZUŠ však potřebují zvýšit prestiž mezi širokou veřejností, aby byla obecně plně uznána a ohodnocena jejich svrchovaná důležitost pro správný vývoj dětí, fungování společnosti, spokojený a sebevědomý národ,“ říká patronka ZUŠ Open a zakladatelka nadačního fondu podporující ZUŠ Magdalena Kožená.

ZUŠ Open 2020 – ohlédnutí

ZUŠ Open je společnou oslavou umění a radosti z něj. Na veřejných místech se od roku 2017 již třikrát konala oslava umění ve více než 350 městech, do které se pravidelně zapojilo na 130 000 dětí, čímž se ZUŠ Open stalo jednou z nejrozsáhlejších kulturních událostí. Po třech úspěšných ročnících plánovalo účast v celostátním projektu v roce 2020 více než 420 škol, které měly nabídnout bohatý pětidenní program napříč celou republikou již v květnu. Ten musel být, stejně jako ostatní kulturní akce, zrušen. Díky nasazení jednotlivých ZUŠ se podařilo značnou část programu přesunout a festival ZUŠ Open tak zcela mimořádně probíhal ve volném termínu až do konce roku.

Mottem čtvrtého ročníku bylo „ZUŠ Open pomáhá“. Nedílnou součástí činnosti základních uměleckých škol je i výchova ke společenské zodpovědnosti prostřednictvím umění. ZUŠ navzdory významnému omezení umělecké činnosti v důsledku pandemie potvrdily, že i v rámci distančního vzdělávání mají svůj význam i v rámci sociálního přesahu. Řada žáků a pedagogů ZUŠ se připojila k aktivitám ve prospěch potřebných. Pedagogové – aktivní umělci – se prezentovali v rolích interpretů streamovaných koncertů a vystoupení v rámci dobrovolnických finančních sbírek. Ve virtuálním prostředí vzniklo množství inspirativních videí napříč uměleckými obory.

Streamované koncerty z domovů i škol, taneční kreace, individuální lekce či výtvarné inspirace, série videí a on-line projektů se staly součástí každodenní dávky radosti a naděje pro naše bližní trpící v sociální izolaci v mnoha domech seniorů, dětských domovech i v nemocnicích i pro širokou veřejnost.

Jedním z prvních výjimečných projektů ZUŠ Open byl streamovaný koncert stipendistů klasických hudebních oborů Akademie MenART na MHF Pražské jaro v pražském kostele sv. Šimona a Judy a též mimořádný koncert Magdaleny Kožené s Českou filharmonií a žáky ZUŠ pod taktovkou Sira Simona Rattla v pražském Rudolfinu v rámci benefiční řady „Pomáháme s Českou filharmonií“. O letních prázdninách proběhla řada akcí včetně vernisáže výstavy celoroční práce studentů a učitelů výtvarných oborů ZUŠ z celé republiky. V den svátku věrozvěstů, sv. Cyrila a Metoděje se stali nadaní žáci základních uměleckých škol interprety tradičního benefičního „Večera lidí dobré vůle na Velehradě“ v přímém přenosu České televize. Malé umělce ze základních uměleckých škol bylo možno vidět a slyšet na regionálních benefičních koncertech v kostelích, zámcích či na open-air festivalech. Školy Pardubického a Královéhradeckého kraje společně připravily oslavy svátku sv. Václava, a to uměním v rámci celodenního projektu pod názvem „Hudba jako lék“ ve Vysokém Mýtě. Ve spolupráci s místní Charitou, na poutním místě Neratov připravily ZUŠky obou krajů pod názvem „Společně to zvládneme“ bohatý hudební program a tvůrčí výtvarné dílny. Zástupci škol čtyř krajů obydleli svým uměním krásné prostory zámku v Litni, aby kromě sdílení radosti z tvorby pomohli i opravě místní kulturní památky. Společné akce se sociálním přesahem připravily školy ve Zlíně, Ostravě, Brně, Rychnově nad Kněžnou, či v Kroměříži a na řadě dalších míst.

V adventním čase v době pandemie přinesly ZUŠky napříč celou ČR radost a naději obyvatelům domovů seniorů a domů se sociální službou v rámci série „Koncertů pod okny“. Vrcholem letošního ročníku se měl stát slavnostní koncert v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha ve prospěch Arcidiecézní charity, na jehož přípravě se podílelo 400 žáků a pedagogů ZUŠ z celé ČR. Tento koncert byl z důvodu pandemie přeložen do nadcházejícího ročníku ZUŠ Open. Namísto původně plánované dramaturgie se stalo pomyslnou tečkou a vyvrcholením ZUŠ Open v čase pandemie natáčení „Koncertu naděje“ pro Českou televizi v unikátních prostorách kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na pražských Vinohradech.

Nadační fond Magdaleny Kožené

Mezzosopranistka Magdalena Kožená iniciovala podporu základních uměleckých škol jako světově jedinečného konceptu uměleckého vzdělávání založením nadačního fondu na začátku roku 2016. Členem správní rady fondu a spolupatronem akce je také generální ředitel České filharmonie David Mareček. „Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,“ říká světoznámá mezzosopranistka Magdalena Kožená.

V České republice funguje 498 základních uměleckých škol, ve kterých studuje na 254 tisíc žáků. Aktuálně nabízejí čtyři základní obory – hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický.
Posláním fondu je cílená podpora budování pozice ZUŠ jako prestižního a unikátního systému moderního uměleckého vzdělávání.

Více podrobností o aktivitách fondu na www.nfkozena.cz.

ZUŠ OPEN pořádá:
Nadační fond Magdaleny Kožené a základní umělecké školy v ČR
Patronka a zakladatelka nadačního fondu: Magdalena Kožená
Spolupatron: David Mareček, generální ředitel České filharmonie
Ve spolupráci: Asociace základních uměleckých škol ČR, Svaz měst a obcí

Mecenáš: Julius Prüger

Finanční podpora: Magistrát hl. m. Prahy, Centrální depozitář cenných papírů, Erste Private Banking, Aveton, Veolia, Pražské vodovody a kanalizace

Speciální poděkování: OSA, Státní fond MK, MHF Pražské Jaro, Národní festival Smetanova Litomyšl, Mezinárodní hudební festival Americké jaro

Záštitu udělili: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo kultury ČR; Mgr. František Lukl, MPA, předseda Svazu měst a obcí ČR, Senát parlamentu ČR, Arcibiskupství pražské

ZUŠ Open se koná pod záštitou primátora Hlavního města Praha, MUDR. Zdeňka Hřiba, primátorky statutárního města Brno JUDr. Markéty Vaňkové, hejtmanek a hejtmanů Středočeského kraje, Jihomoravského kraje, Jihočeského kraje, Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje, Plzeňského kraje, Olomouckého kraje, Karlovarského kraje, Jihomoravského kraje, Zlínského kraje, Moravskoslezského kraje, Ústeckého kraje, Libereckého kraje a kraje Vysočina

Hlavní mediální partneři: Česká televize a Český rozhlas