Pardubicko

BURZA FILANTROPIE, KTERÁ POMÁHÁ NEZISKOVKÁM, SE Z PARDUBICKÉHO KRAJE NOVĚ ROZŠIŘUJE I DO ZLÍNSKÉHO KRAJE

J 

edinečný projekt Burzy filantropie, který pomáhá neziskovým organizacím získat finanční či materiální podporu pro jejich projekty od donátorů z řad firem a veřejné správy, se z Pardubického kraje nově rozšiřuje i do Zlínského kraje.

Unikátní počin z dílny Koalice nevládek Pardubicka a Pardubického kraje pomohl za 11 let už 445 prospěšným neziskovým projektům v celkové hodnotě téměř 16,4 milionu korun, uvedla ředitelka Koalice nevládek Pardubicka Jana Machová, která je zároveň garantkou Burzy filantropie v Pardubickém kraji.

Burza filantropie umožňuje osobní setkání dárců a zástupců neziskových organizací. Ti mají možnost v časovém limitu představit svůj nápad a získat potřebnou podporu pro projekt, na který by jen těžko sháněli peníze z obvyklých grantů a dotací.

Za dobu jedenáctileté existence Burzy filantropie jsme se přesvědčili, že v tomto jedinečném a inovativním projektu nejde pouze o finanční či materiální podporu prospěšných neziskových projektů. Díky burze dochází i k budování důvěry, partnerství a k otevřené komunikaci mezi neziskovými organizacemi, firmami a veřejnou správou. To vnímáme jako dobrý základ pro vytváření zdravé občanské společnosti. Těší nás, že cestou vytváření této unikátní platformy pro setkávání neziskovek, podnikatelů a veřejné správy se vydávají i další kraje – kromě Zlínského také Královéhradecký,“ sdělil Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor.

Není bez zajímavosti, že tento dobročinný fenomén původem z Pardubického kraje uspěl v minulosti též v prestižní mezinárodní soutěži pro nejlepší sociální inovace SozialMarie.

Ve Zlínském kraji bude Burzu filantropie zastřešovat Poradenské a krizové centrum, p. o., které vzniklo 1. ledna roku 2023 sloučením dvou subjektů – Dětského centra Zlín, p. o. a Centra poradenství pro rodinné a partnerské vztahy. To nabízí dostupnou pomoc a podporu osobám při zvládání obtížných životních situací, založené na otevřenosti a přijetí v bezpečném prostředí.

 Důležitým impulsem, který nás k pořízení licence motivuje, jsou principy, na kterých je Burza filantropie založena: otevřenost, lokálnost, svoboda podpory a partnerství. Poskytujeme naše služby napříč Zlínským krajem a velký význam nám dává cílené propojování neziskových, veřejných a podnikatelských subjektů, čemuž napomůže právě Burza filantropie. V roce 2023 uspořádáme Burzy filantropie ve Zlíně a Kroměříži, v roce 2024 navážeme v Uherském Hradišti a Vsetíně. Kromě neziskových organizací budou mít možnost podat svůj projekt i sociální podniky. Hlavním partnerem, který start projektu Burza filantropie podporuje, je Zlínský kraj,“ řekl Marek Mikláš, ředitel Poradenského a krizového centra, p. o.