Aktuality

Budoucí obyvatelé startovacích bytů se budou moci brzy nastěhovat

„Výherci“, kteří uspěli v zářiovém losování o startovací byty, se budou moci ke konci tohoto roku nastěhovat. Podobu pětadvaceti nájemních smluv, které budou uzavřeny mezi budoucími nájemníky a magistrátem, již odsouhlasila na svém dnešním jednání Rada města Pardubic a vylosovaní žadatelé tak budou moci oslavit letošní Vánoce v novém prostředí.

Více jak polovina žadatelů přitom nahlásila trvalé bydliště mimo Pardubice, čímž se tak plní jeden z cílů, které si radnice v souvislosti s tímto projektem dala. „Projekt Startovací bydlení pro mladé měl jednu hlavní vizi, a to nalákat mladé, ekonomicky aktivní lidi do Pardubic. Na základě dat, která máme díky vyplněným žádostem i dotazníkovému šetření k dispozici, můžeme nyní potvrdit, že tento cíl se nám daří naplňovat, což je pro Pardubice a místní firmy jistě pozitivní zpráva. Celkem jsme do sytému takto uvolnili již 125 malometrážních bytových jednotek,“ podotýká náměstek pro sociální oblast Jakub Rychtecký s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy bude u každého vylosovaného žadatele, který nemá trvalé bydliště v Pardubicích, zajištěno prostřednictvím souhlasu vlastníka nové trvalé bydliště na adrese bytu, o který si žádal. Nájemní smlouvy budou uzavírány na dobu čtyř let bez možnosti prodloužení, pokud se však nájemce rozhodne byt opustit předčasně, může tak s tříměsíční výpovědní lhůtou kdykoli učinit.

V rámci letošního pátého ročníku mohli žadatelé vybírat z celkem čtyř lokalit zahrnujících ulice Bělehradská (13 bytů), Sluneční (2 byty), Sokolovská (7 bytů) a Železničního pluku (3 byty), kde jim město vyčlenilo rekonstruované malometrážní bytové jednotky o dispozicích 1+kk a 1+1. „Některé z bytů přitom byly již „zrecyklovány“ z prvního ročníku, kdy nájemníkům vypršela čtyřletá smlouva. Se všemi nájemníky, ať už s těmi současnými, či těmi, kteří byty již opustili, má radnice pozitivní zkušenosti,“ doplňuje primátor města Martin Charvát zodpovědný za oblast majetku a investic.

Město startovací byty nabízí mladým lidem od roku 2016, a to na dobu čtyř let, přičemž první tři roky účtuje zvýhodněné měsíční nájemné 50 korun, čtvrtý rok 80 korun za metr čtverečný. Každý ze zájemců si přitom v daném ročníku může podat jen jednu žádost, další podmínkou je výše hrubého měsíčního platu minimálně 16 000 korun a bezdlužnost vůči městu. V případě jednotlivců je pak dána maximální věková hranice 30 let, u párů a manželů nesmí jejich věk v součtu překročit hranici 65 let, přičemž jeden z nich musí být mladší 30 let. V letošním roce radnice přijala 179 žádostí, v roce 2019 to bylo téměř 200 žádostí.