Aktuality

Společné prohlášení

Z

ástupci ANO 2011, ODS, KPP, SPP a ČSSD a nestraníci se sešli v souladu s uzavřenou koaliční dohodou ve středu 14. října 2020 na jednání na téma Významné investiční akce města Pardubic. Zástupci koaličních stran se na tomto jednání shodli, že vzhledem k současné ekonomické situaci je třeba postupovat v investičních záměrech města koordinovaně a zodpovědně.

 Koaliční strany vyslovují jednoznačnou podporu realizaci Centrálních polytechnických dílen a Galerie města Pardubic v areálu Automatických mlýnů Pardubice. Považují za nutné zdůraznit, že tento projekt nezatíží vlastní zdroje rozpočtu města nad již schválený rámec.

 Zástupci koaličních stran se shodli, že budoucí investice města je třeba plánovat s důrazem na budoucí generované provozní výdaje. Do připravovaného rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2021 bude zařazena rezervní položka COVID–19.

 Po podrobné diskuzi uvnitř koalice bude připraven finanční investiční plán, který bude předložen spolu s rozpočtem města na prosincovém jednání zastupitelstva.