AktualityPardubicko

Boží muka v Cholticích čeká kompletní oprava. Při záchraně památky spojily síly nadační fond a místní dobrovolníci

N

a 143 tisíc korun se odhadují náklady na kompletní zrestaurování božích muk v katastru městyse Choltice v pardubickém okrese. O záchranu památky, která je nyní ve velmi špatném stavu, usilují nadační fond Adopce památek, městys Choltice a místní dobrovolníci. Ti se již v dubnu aktivně zapojili do úpravy zeleně a úklidu kolem památky. Po nich přijde čas pro odborníky restaurátory. S dokončením opravy se počítá koncem léta a Choltičtí již nyní plánují, že se pak u Božích muk sejdou při jejich posvěcení.  

Městys Choltice se o své přírodní a kulturní dědictví dlouhodobě dobře stará, včetně péče o drobné památky v krajině. S nadací Adopce památek spolupracovali už dvakrát, konkrétně při restaurování božích muk u Veselí a božích muk u cesty na Svinčany. Boží muka, která nyní čeká oprava, se nacházejí u polní cesty na Luhy a jsou již třetí v pořadí a zároveň poslední objekt tohoto typu v Cholticích. Starosta městyse Tomáš Bolek nejenže opravu koordinuje, burcuje místní, aby se zapojili do dobrovolnických prací, ale zároveň se jich také aktivně účastní. „Až se koncem léta sejdeme při posvěcení opravených božích muk v Luhách, budeme mít všichni dobrý pocit, že jsme sami vlastní prací přispěli k zachování této památky a kousku přírody nejenom dalším generacím, ale také těm, kteří chtějí nyní objevovat nová místa na Cholticku,“ dodává choltický starosta Bolek.

 Nadační fond Adopce památek si dal za úkol pečovat o drobné památky v krajině. Shánějí peníze na opravu především těch památek, kterým by jinak hrozil zánik. Jsou to především boží muka, sochy a sousoší, kalvárie, křížky, smírčí kříže, kaple a zvoničky. „Nejdůležitější pro nás je, aby si opravu místní památky vzali za své lidé, kteří zde žijí. Pomůžeme s financemi, zajistíme odborníky restauratéry, ale obec, městys či město musí finančně participovat a ideálně také zapojit místní dobrovolníky, jako se to opakovaně děje v Cholticích,“  vysvětluje Ing. arch. Jiřina Vinterová, zakladatelka nadačního fondu Adopce památek.  Za každou drobnou památkou v krajině stojí většinou lidský příběh vztahující se k danému místu. Většinou nepatří církvi, jak si mnoho lidí myslí, ale zpravidla je stavěli konkrétní lidé s určitým záměrem.

Spousta těchto památek zanikla, spousta se jich ale dochovala, což je téměř zázrak s ohledem na to, že se kolem nich přehnaly války, a že tu byl socialismus. Byla by škoda, kdyby zanikly v dnešní době. Proto se vyplatí usilovat o jejich obnovu, jako se to s přispěním Adopce památek děje v Cholticích. Nadační fond památky aktivně vyhledává, zároveň však vítá, pokud se na něj samotná města či obce přímo obrátí s žádostí o pomoc při opravě místní drobné památky. 

 

Nadační fond Adopce památek vznikl v roce 2014. Za úkol si dal dosahovat obecně prospěšných cílů, především v oblasti podpory kulturního dědictví, konkrétně v péči o drobné památky v krajině. Zajišťuje opravu především těch památek, kterým by v nejbližší době hrozil totální zánik. Jsou to Boží muka, sochy a sousoší, kalvárie, křížky, smírčí kříže, kaple, zvoničky aj. Za každou takovou památkou stojí lidský příběh vztahující se k danému místu. V minulých letech nadační fond Adopce památek zrestauroval například kamenný kříž v Medlově u Uničova, sochu svatého Jana Nepomuckého v Záhlinicích (Zlínský kraj), Kamenný kříž na Lukovské v obci Fryšták nebo boží muka v Litovli.