Pardubicko

Avízo: Vysokoškoláci záchranáři se chystají na nácvik hromadného postižení osob

V

ýjimečný noční nácvik práce zdravotnických záchranářů chystá Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií (FZS), která každoročně testuje znalosti svých studentů Zdravotnického záchranářství při události, která simuluje hromadné postižení osob, se letos rozhodla udělat akci v nočních hodinách.

Cvičení pro studenty 3. ročníku organizuje fakulta v úzké spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Pardubického kraje (ZZS PAK) a s jednotkou Sdružení dobrovolných hasičů Chrudim. Studenti budou rozděleni do 3 skupin a každá z nich projde třemi stanovišti, která se týkají záchrany života při hromadných nehodách. Každá skupina bude mít jiné téma mimořádné události.

Podobné nácviky pořádá FZS každoročně v rámci kurzu operačního řízení. Modelové zásahy a záchranné postupy její studenti letos absolvují ve večerních až nočních hodinách, tedy ve značně ztížených podmínkách a za zhoršené viditelnosti.

„Jsem ráda, že jsme mohli s Michalem Maškem, který je naším absolventem a nyní pracuje jako vedoucí vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, naplánovat právě tuto formu akce. Příprava cvičení i samotný nácvik jsou náročné, ale našim studentům i pedagogům nácvik poskytne poznatky i cennou zpětnou vazbu,“ říká garantka odborné praxe studentů 3. ročníků Zdravotnického záchranářství Mgr. Jindra Holeková, DiS. z Fakulty zdravotnických studií UPCE.

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice je jednou ze 7 fakult Univerzity Pardubice. Vzdělává budoucí odborníky v nelékařských zdravotnických oborech. Do roku 2022 absolvovalo na této fakultě vysokoškolské studium téměř 2 800 studentů napříč bakalářskými studijními programy Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence, Zdravotnické záchranářství, Zdravotně sociální péče, Radiologická asistence a v dalším navazujícím studiu.

KDY: 29. března 2023   18.00 – 24.00

KDE: areál ZZS PAK

Těšíme se na vás! Prosíme o potvrzení vaší účasti na akci do 27. března 13.00. Prosíme, pište počet osob a název organizace na e-mail: lenka.cermakova@upce.cz