Aktuality

AVÍZO: Univerzita Pardubice zve na Den krajského zdravotnictví

F
 

akulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice poprvé uspořádá společně se Střední zdravotnickou školou Pardubice Den krajského zdravotnictví. Akce pro žáky základních a studenty středních škol nabídne možnost poznat různé profese zdravotníků, ale i skvělou perspektivu a uplatnitelností na trhu práce, kterou dnes tyto obory mají.

„Jsme rádi, že se spojily dvě zásadní vzdělávací instituce, které společně představí žákům základních škol a studentům středních škol, jak důležitá, společensky významná a pestrá, je role nelékařského zdravotnického personálu. Prestiž a potřebnost tohoto povolání navíc ukázala pandemie COVID-19, kdy se rapidně zvýšil počet zájemců o studium ve všech studijních nelékařských zdravotnických programech,“ říká proděkanka Fakulty zdravotnických studií PhDr. Kateřina Horáčková, Ph.D.

Návštěvníci se pomocí různých zážitkových aktivit dozvědí, co obnáší práce praktické a všeobecné sestry, porodní asistentky, radiologického asistenta, zdravotnického záchranáře nebo zdravotně-sociálního pracovníka. Na vlastní kůži si vyzkouší vyřešit život ohrožující situace nebo pohyb člověka se smyslovým handicapem.

Součástí Dne krajského zdravotnictví je také putovní výstava světoznámého fotografa Jindřicha Štreita s názvem „Jsem sestra“, která je spojená s křestem katalogu. Výstava je součástí kampaně Nursing now, která si dává za cíl posílit postavení všeobecných sester a porodních asistentek. Vernisáž otevře výstavu ve společných prostorách obou škol.

Vernisáž výstavy Jindřicha Štreita

KDY: 22. září 2021  13.00

KDE: Fakulta zdravotnických studií, Průmyslová 395, Pardubice

Den krajského zdravotnictví

KDY: 23. září 2021 od 8.30 do 18.30 

KDE: Fakulta zdravotnických studií, Průmyslová 395, Pardubice