Aktuality

Autentický pohled do světa dnešního teenagera. Týden nízkoprahových klubů letos přichází s novinkami

V

Česku je poslední týden v září tradičně věnován kampani Týden nízkoprahových klubů pořádané Českou asociací streetwork. Nízkoprahové kluby pro děti a mládež se otevírají široké veřejnosti a zvou ji k nahlédnutí do svého fungování. V rámci letošního ročníku s podtitulem Škola, jak ji (ne)známe proběhne streamovaná debata s odborníky o duševním zdraví dětí a dospívajících a zároveň experimentální program Na den teenagerem.

V termínu 20.–24. září proběhne patnáctý ročník Týdne nízkoprahových klubů, kterého se zúčastní 107 zařízení. Letošním stěžejním tématem je spolupráce nízkoprahových klubů pro děti a mládež a škol. „Podtitulem ‚Škola, jak ji (ne)známe‘ chceme upozornit na nezastupitelnou roli nízkoprahových klubů při návratu dětí do škol, který je pro mnohé dospívající letos obzvlášť náročný. Kampaň vnímáme jako příležitost posunout mezioborovou spolupráci dále, ale také přiblížit veřejnosti svět dnešních teenagerů,“ přibližuje myšlenku letošního zaměření kampaně Martina Zikmundová, ředitelka České asociace streetwork (ČAS).

Jak se žije teenagerům, co dělají, kde se pohybují, na co myslí a co řeší? To má veřejnosti přiblížit novinka letošního ročníku v podobě programu Na den teenagerem. Formou textových zpráv a příspěvků na sociálních sítích postupně organizátoři odhalí jednotlivé „okamžiky“ dne dnešních mládežníků. „Dospívající už většinou nejsou pod drobnohledem rodičů, osamostatňují se a organizují si den již v mnohém podle svého,“ vysvětluje koncept autorka nápadu Renáta Turoňová, regionální koordinátorka ČAS. Vedle rekonstrukce běžného dne dospívajících nabídnou streetworkeři pohled na situaci z hlediska nízkoprahových sociálních služeb pro děti a mládež, kterými jsou právě nízkoprahové kluby a terénní služby pro děti a mládež.

V pátek 24. září kampaň vyvrcholí v pražském DDM Ulita, kde sídlí nízkoprahový klub Beztíže a kde se odehraje streamovaná debata Dospívání 2021 o spolupráci škol a sociálních služeb v oblasti duševního zdraví dětí. „Psychika mladších dětí dosti závisí na psychice dospělých okolo nich. Když kolem sebe nemají stabilitu a oporu, mohou se zesilovat  pocity ohrožení, strachu nebo úzkosti. U citlivých dětí se pak snadněji může rozvinout porucha emocí, nebo chování či duševní onemocnění. Mezi důležité dospěláky kromě rodičů patří i učitelé a sociální pracovníci,“ komentuje problematiku Martina Zikmundová, která debatu moderuje. Debaty se zúčastní dětská psychiatrička Lucia Vašková, školní psycholožka Petra Lišková a sociální pracovníci Petr Hampacher a Matouš Knapp.

﹡﹡﹡

Nízkoprahové kluby nabízejí prostor a poradenství pro děti a dospívající, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, se kterou si neumí poradit sami. Nízkoprahová zařízení jsou registrovanou sociální službou a veškeré služby jsou poskytovány dětem a teenagerům zdarma. Nízkoprahových klubů je v Česku podle posledních údajů MPSV celkem 247.

﹡﹡﹡

Prezentovaná data pochází z dotazníkového šetření mezi klienty nízkoprahových služeb v Moravskoslezském kraji.

 

﹡﹡﹡

Česká asociace streetwork je střešní organizací poskytovatelů terénních a nízkoprahových sociálních služeb. Ty jsou snadno dostupné lidem a zcela zdarma. Pracují s dětmi a mládeží, s lidmi bez domova, s uživateli návykových látek a dalšími osobami v nepříznivé sociální situaci. Mimo to ČAS vzdělává a vede mnoho vlastních projektů jako jdidoklubu.cz, pracenaulici.cz, restartshop.cz nebo nově casodcasu.cz. ČAS v Česku funguje od roku 1997. Více na streetwork.cz.