Pardubicko

Avízo: Univerzita Pardubice zve na akci Ženy ve vědě

M

ezinárodní den žen a dívek ve vědě si letos Univerzita Pardubice připomene na speciálním večeru. Pořádá akci, na kterou zve všechny zájemce nejen z Pardubic. V prostorách univerzitní auly se bude s vědkyněmi diskutovat na různá aktuální témata. Akce se zúčastní také rektor Univerzity Pardubice prof. Libor Čapek.

Jaké je být vědkyní v České republice? Mají dnes ženy ve vědě stejné možnosti uplatnění jako muži? Jak velkou bariérou je pro vědce a vědkyně rodičovství? Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět debatující vědkyně během moderované diskuse. Akce také představí ženy, které se na jednotlivých fakultách univerzity specializují na různá vědecká témata, nejen prostřednictvím autentických videorozhovorů, ale i osobně.

Součástí večera je také přednáška Genderová rovnost ve vědě a výzkumu od Gabriely Langhammerové z Národního kontaktního centra – gender a věda. To je jediným specializovaným pracovištěm v ČR a v regionu střední a východní Evropy, které se zaměřuje na podporu genderové rovnosti ve výzkumu, podporu výzkumných organizací a státní správy v prosazování genderové rovnosti ve vědě a výzkumu.

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě připadá oficiálně na 11. února. Valné shromáždění Organizace spojených národů jej vyhlásilo v prosinci 2015. V tomto roce OSN vytvořila 17 cílů světového rozvoje, tzv. Cílů udržitelného rozvoje. Svátek má připomenout zásadní úlohu žen ve vědeckém světě a podpořit jejich zapojení do výzkumné činnosti. Univerzita Pardubice větší důraz na genderovou dimenzi výzkumu a podporu vyššího zastoupení žen v rozhodovacích pozicích zahrnula mezi cíle svého Plánu rovných příležitostí. Univerzita letos znovu obhájila prestižní ocenění HR Award. Certifikát, který ukazuje, jakou prioritu dává tato vzdělávací instituce péči o své zaměstnance, získala poprvé už před třemi lety.

Akce je pro veřejnost a je zdarma. Přístup do sálu je bezbariérový. K dispozici bude dětský koutek s možností sledování dění v sále prostřednictvím obrazovky.

KDY: 7. února od 17:00

KDE: Aula Arnošta z Pardubic, Univerzita Pardubice, Studentská 519

Těšíme se na vás!