Aktuality

 Avízo: Univerzita Pardubice rozsvítí Strom přání a naděje

 

R

 

 

ektor Univerzity Pardubice Jiří Málek zítra rozsvítí univerzitní vánoční strom, který vysoká škola nazvala Stromem přání a naděje. Letos několikaletý vzrostlý smrk totiž ozdobí zcela netradičně přání studentů, pedagogů i zaměstnanců univerzity.

 „Stejně jako přání nebo sny patří k Vánocům, tak se naděje pojí s novými začátky. V tomto těžkém roce to byla právě naděje, která nám pomáhala. Proto jsme se rozhodli ozdobit letošní vánoční strom univerzity tím, co pro nás bylo a je důležité. Chceme, ať se v něm promítnou naše přání. Navzdory všemu, co se děje a s nadějí, že se splní,“ říká rektor Univerzity Pardubice prof. Jiří Málek.

Univerzita bude reálná přání i se jmény studentů a zaměstnanců promítat každý den po setmění na budovu vysokoškolských kolejí. Právě v jejich těsné blízkosti vánoční smrk roste. Na Univerzitě Pardubice, až na povolené výjimky, stále běží on-line výuka. Studenti proto posílali svá přání pro letošní univerzitní strom prostřednictvím sociálních sítí.

Podobu svého vánočního stromu Univerzita Pardubice mění každý rok. Vždy v ní zobrazuje poselství uplynulého a nadcházejícího roku. Loni se mezi desítkami originálních ozdob, které vyráběli studenti s akademiky na 3D tiskárnách, objevila také ozdoba s číslem 70. Právě ta odkazovala na nadcházející výroční rok vysoké školy, která slaví sedm desítek let od založení.

Letos se závěr roku a rozsvěcení stromu musí obejít bez hromadných doprovodných akcí, při kterých se například loni na dobročinnost vybralo 10 tisíc korun. Přesto univerzita v minulém týdnu zorganizovala tradiční akci vyrábění adventních věnců k prodeji pro oblastní charitu Pardubice. Studenti a zaměstnanci sice tentokrát nevytvářeli věnce jako každý rok společně, ale rozhodli se je vyrobit individuálně v bezpečí domovů. Akce Adventní věnce na dálku vynesla více než 17 tisíc korun.

Na 7 fakultách Univerzity Pardubice v současnosti studuje více než 7 tisíc vysokoškoláků. Vysoká škola je také s 1 200 zaměstnanci jedním z největších zaměstnavatelů v kraji.