AktualityPardubicko

Akce nabitá dobrými skutky

S 

 ložitá epidemiologická situace sice posunula Galavečer oceňování dobrovolníků z loňského prosince skoro o půl roku, nicméně neztenčila dobrovolnické aktivity. Ba právě naopak. Dobrovolnictví dostalo nový impuls a ten pokračuje i po příchodu válečných uprchlíků z Ukrajiny. V Kongresovém sále Paláce Atrium byly nicméně tento týden předány ceny za dobrovolnictví jednotlivcům, neziskovým organizacím a společensky odpovědným firmám v uplynulém roce. Večerem provázela známá moderátorka Jolana Voldánová.

Akci nabitou dobrými skutky připravila již po jedenácté Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) ve spolupráci s Pardubickým krajem. Veřejnost mohla své favority nominovat od září do listopadu roku 2021 ve třech kategoriích. Celkem se sešlo 75 nominací. Komise ocenila deset mimořádných počinů z kategorie Dobrovolník, tři z kategorie Nezisková organizace a stejný počet v kategorii Společensky odpovědná firma. Navíc bylo uděleno několik speciálních cen.

 „Jsem rád, že v tak náročné a složité době, jako byly roky 2020 a 2021, se ještě více projevil význam dobrovolnictví
a nezastupitelná role neziskovek v kraji,“ uvedl Pavel Šotola, krajský radní odpovědný za sociální péči a neziskový sektor, který měl zároveň nad akcí záštitu a pokračoval. „ Velmi mě těší, že se také více prosazuje trend společenské odpovědnosti firem, bez toho by se mnoho aktivit vůbec nedalo uskutečnit, ale důležitá je i jejich péče o vlastní zaměstnance. Při pročítání příběhů dobrovolníků vidím tu velkou obětavost, která je pro mnoho lidí tak samozřejmá. Je mezi nimi řada mladých lidí, z nichž mě zaujala aktivita 17leté Markéty Šafránkové z Chrudimi, která pomáhá vlastně od dětství s volnočasovými kroužky v Domě dětí a mládeže, na letních táborech, nebo při sbírkách, které pořádá Farní charita. A je dobře, že není jediná.“

Záštitu nad akcí převzala také senátorka Parlamentu ČR a předsedkyně Výboru pro sociální politiku Miluše Horská. „Význam dobrovolnictví, podpora neziskové činnosti podnikateli a velkými firmami i každodenní práce lidí v neziskovkách se plně projevila zejména v době kovidové,“ dodala senátorka Horská. „Věřím, že příběhy jednotlivců i neziskovek, kteří se v uplynulém roce angažovali nezištně v pomoci potřebným, mohou inspirovat ostatní,“ přeje si senátorka.

Dobrovolníci i neziskové organizace pomáhají dětem, osobám se zdravotním postižením, sociálně znevýhodněným, seniorům, v nemocnicích, v přírodě a také při mimořádných událostech

Dobrovolníci jsou lidé, kteří věnují svůj volný čas a energii ve prospěch druhých zcela nezištně a bez nároku na jakoukoliv odměnu. Navštěvují nemocné, staré a opuštěné lidi, pomáhají s denními činnostmi mentálně a zdravotně postiženým, svou energii dávají dětem, věnují se ochraně životního prostředí nebo pomáhají třeba v mimořádných situacích. Příkladem za všechny může oceněný Martin Černý, který jako dobrovolník v době pandemie koronaviru pomáhal jako pečovatel v Domově seniorů, staral se o covid pozitivní lidi bez domova ve stanovém městečku a neváhal také podat pomocnou ruku při odstraňování následků tornáda na Moravě v červnu 2021. Člověk s velkým srdcem, který dobrovolně pomáhá mimo své civilní zaměstnání. Kromě Martina bylo oceněno dalších devět dobrovolníků. Všech deset oceněných dostalo kromě plakety „Srdce na dlani“ také pozvánku do Senátu Parlamentu České republiky od Miluše Horské.

Neziskové organizace poskytují dostupné zdravotní a sociální služby, doplňují tradiční vzdělávací systém, starají se o kulturní, sportovní a rekreační vyžití, hájí práva znevýhodněných a řeší veřejné problémy. Těžko lze najít oblast života, které by se některá z organizací nevěnovala. Od dobrovolných hasičů přes volnočasové aktivity až po ekology. Mezi oceněnými neziskovkami zazářil spolek Atletika Bez Bariér, který podporuje hendikepované dospělé atlety i děti v atletických kroužcích. Ve svých řadách má 150 členů různých výkonnostních i věkových úrovní, 5 z nich jsou dokonce čeští reprezentanti.   

Na speciální ocenění v kategorii Neziskovka dosáhl spolek Pestré Polabí, který se věnuje ochraně přírody Pardubicka
a Chrudimska. Druhou speciálně oceněnou neziskovkou se stal spolek UP pořádající  benefiční festival Hudba pomáhá. Výtěžek  festivalu jde ve prospěch hendikepovaných, kterým umožňuje užívat dostupnější služby a prožívat kvalitnější život.

Řada firem v kraji podporuje unikátní projekt Burza filantropie, který za 10 let pomohl 403 neziskovým projektům částkou přes 14 milionů korun.

Společensky odpovědné podnikání je trendem dnešní doby. Firmy se srdcem na dlani v Pardubickém kraji zaměstnávají zdravotně znevýhodněné nebo podporují veřejně prospěšné projekty. Některé firmy fungují jako sociální podnik, pořádají veřejné sbírky, své zaměstnance vysílají jako dobrovolníky do neziskovek. Jiné volí cestu finanční nebo materiální podpory činnosti neziskových organizací prostřednictvím projektu Burza filantropie. Plaketu „Srdce na dlani“ si například odnesla firma Komuniké, obecně prospěšná společnost, která dává práci osobám se zdravotním znevýhodněním v rámci sociálního podniku Rettigovka v Litomyšli. Chutné jídlo a ještě s milým úsměvem tu předkládají hendikepovaní.   

Ať neziskovky, firmy nebo dobrovolníci – všem oceněným se dostalo potlesku přítomných. Nedělají to pro slávu, plakety ani peníze. Zcela dobrovolně a z vlastního přesvědčení mají srdce na správném místě a pomáhají potřebným v naplnění jejich potřeb, štěstí a radosti.

 

NEZISKOVÁ ORGANIZACE ROKU

Atletika Bez Bariér Pardubice, z. s. – za vytrvalou podporu sportovců s hendikepem

Šance pro Tebe, z.s. – za výjimečnou sociální, kulturní a ekologickou péči o mikroregion Chrudimsko

Vodní záchranná služba Českého červeného kříže Chrudim, pobočný spolek – za osvětu prevence tonutí a úrazů u vody a za pomoc po ničivém tornádu na jižní Moravě

 

Speciální ocenění:

Pestré Polabí z. s.za ochranu přírody Pardubicka a Bohdanečska. Ocenění od informačního střediska Evropské unie Europe Direct Pardubice

Up z.s.za pořádání benefičního festivalu Hudba pomáhá a podporu organizací z Pardubického kraje pomáhajících hendikepovaným osobám , ocenění od ČSOB Pojišťovny, a. s.

 

SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA

POLAK CZ s.r.o.za finanční podporu neziskového sektoru a rozvoj Pardubického kraje

Komuniké, o.p.s.za podporu osob se zdravotním znevýhodněním v rámci sociálního podniku Rettigovka

Lékárna.czza výraznou pomoc a podporu potřebným i zaměstnancům v době pandemie

 

Speciální ocenění

RECUTECH s.r.o. za podporu sociální, sportovní, kulturní a ekologické činnosti v Pardubickém kraji, ocenění od Regionální kanceláře CzechInvest pro Pardubický kraji

 

DOBROVOLNÍCI

Ti věnují svůj čas a energii ve prospěch druhých zcela nezištně a bez nároku na jakoukoliv odměnu. Za to jim patří velký dík a uznání.

Ivana Beránková – za výjimečnou pomoc pro spolek Podnikavé ženy z Pardubického kraje

Martin Černý – za obětavé nasazení pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Chrudim v době koronavirové pandemie

Květoslava Fajmonová – za pomoc při akcích pro děti v organizaci Amalthea a seniorům ve Spolku Hurá na výlet!

Lukáš Kařízek – za péči o klienty v odlehčovací službě Červánky při koronavirové pandemii

Michal Malý – za vedení fotografického kroužku pro děti z vyloučených lokalit v Rodinném centru Srdíčko

Marie Pospíšilová – za nezištnou pomoc klientům v Centru denních služeb Motýl, FOKUS Vysočina, z. ú.

Zita Rozholdová – za pomoc maminkám s dětmi v Azylovém domě pro těhotné ženy v tísni, Hamry u Hlinska

Jiří Skalický – za dlouholetou výchovu a vedení mládeže k hasičskému sportu ve Sboru dobrovolných hasičů Dolní Dobrouč

Jana Šimůnková – za trénování dětí a podílení se na aktivitách klubu DAITÓ RYU – sportovní bojová umění Pardubice, z.s.

Michael Zajíc – za pomoc při organizaci akcí pro veřejnost při Dobrovolnickém centru KONEP a dalším neziskovým organizacím

 

Speciální ocenění

Markéta Šafránkováza dlouhodobou pomoc při vedení kroužků, organizaci jednorázových akcí a realizaci letního tábora pro Dům dětí a mládeže Chrudim a za výjimečnou pomoc pro Farní charitu Chrudim, ocenění od radního Pavla Šotoly

Dominik Müllerza pomoc při doučování dětí z Dětského domova Pardubice, ocenění od 

Dobrovolnického centra Koalice nevládek Pardubicka

Adam Krumlza podporu seniorů ze Zařízení sociální péče Choceň a doučování makedonského chlapce, ocenění od Krajské hospodářské komory Pardubického kraje