Uncategorized

Zelení: Vývoj v  letectví je nejistý, dotovat další provoz a rozvoj letiště je nezodpovědné

Z

 

elení požadují zastavení investic prostředků kraje do nové infrastruktury i  do provozu letiště. Požadují, aby se kraj zbavil podílu v dlouhodobě ztrátovém letišti Pardubice. Samotná logická konstrukce, že se bude po krizi letecká doprava rozvíjet ještě více než před krizí a  tudíž bude potřeba navyšovat kapacity letišť, je podle Zelených chybná.

Že by se letecká doprava v dohledné době zvedla na předkrizová čísla není vůbec jisté a podklady, kterými jsou návrhy na další rozvoj a  investice podložené, jsou v  tuto chvíli neplatné. Letečtí dopravci a  další případní zájemci o  služby letiště budou mít v  nejbližších letech velmi pravděpodobně jiné starosti, než řešit expanzi na regionální letiště. Další investování do krajského letiště je v  tuto chvíli hazard s  veřejnými prostředky, ty se navíc budou hodit v jiných oblastech. Letecká doprava je již nyní zvýhodněna osvobozením mezinárodních letenek od DPH a leteckého benzinu od spotřební daně. Veřejná podpora regionálních letišť je další v řadě, a navíc podstatně zatěžuje už tak napjatý krajský rozpočet.

 Představy hnutí ANO a Pirátů, že by pardubické letiště mělo při naplnění kapacit ulevit tomu pražskému, jsou zcela mimo realitu dnešní doby. Nejen případný další rozvoj letecké dopravy, ale už předkrizový boom, především té vnitroevropské, je neudržitelný. Uhlíková stopa létání na krátké vzdálenosti je obrovská a nelze ji už dál zvyšovat. Kraj se musí naopak k problematice klimatických změn stavět odpovědně a jít příkladem,“ říká lídr Zelených pro krajské volby v Pardubickém kraj, dopravní inženýr Robert Hrdina.

„Podle informací, které jsme jako zastupitelé města dostali od vedení společnosti, ani není možné současné letiště rentabilně provozovat. Jen při ideální kombinaci pravidelné, charterové a nákladní přepravy ho lze provozovat alespoň bez provozní ztráty. Nemluvě ovšem o investicích do terminálu a dalšího zázemí, které se městu a kraji nikdy nevrátí,“ uvádí Jakub Kutílek, zastupitel města Pardubic, který krajskou kandidátní listinu Zelených podporuje z 25. místa.

“Mezinárodní letiště dodává městu a kraji falešný pocit prestiže. Dlouhodobá ekonomická neudržitelnost provozu nejen pardubického, ale všech krajských letišť provozujících komerční osobní dopravu ukazuje spíš než na nutnost dalších investic na jejich nadbytečnost. Současnou koronavirovou krizi berme nikoli jako problém, nýbrž jako příležitost. Případné ukončení komerčního provozu pardubického letiště považujme za dobrou, nikoliv špatnou zprávu,” dodává Hrdina.