Aktuality

Zastupitelé se vrátí k terminálu Jih

P 

říprava výstavby terminálu Jih, který chce město Pardubice vybudovat v ulici K Vápence, postupuje podle plánu. Na podzim by měli zastupitelé města rozhodnout o tom, kdo bude stavebníkem terminálu, který by měl dopravně ulehčit centru Pardubic, a také o tom, jak bude stavba financována.

„V současné době je zpracována projektová dokumentace pro umístění stavby. Postupně byly do dokumentace doplněny požadavky všech sousedů, firem zúčastněných v procesu přípravy svým umístěním v území a dotčených orgánů státní správy. Akce je koordinována s přípravou přestavby železničního uzlu Pardubice,“ řekla zastupitelka Pardubic Helena Dvořáčková, která je garantem celého projektu.
Terminál Jih bude stát jižně od železniční trati, dělící Pardubice na dvě části. „Součástí terminálu bude parkovací dům o kapacitě 570 parkovacích míst, čímž by byl z podstatné části vyřešen problém parkování pro ty, kteří přijedou do Pardubic autem a dál pokračují, například za prací, vlakem. Na teminál bude totiž napojena lávka pro pěší, která přemostí železniční koridor a bude mít vyústění mimo jiné i přímo na nástupištích,“ vysvětlila Dvořáčková. Díky lávce budou mít jednodušší přístup k vlakům, ale i do centra města také obyvatelé sídliště Dukla, kteří dnes musejí, právě kvůli železniční trati, na nádraží či do centra dojíždět na kolech či MHD.
Vybudování terminálu Jih včetně parkovacího domu by mělo stát podle hrubých odhadů zhruba 350 milionů korun, město by na stavbu rádo získalo podporu z Evropské unie. Jeho stavba by měla být provázána s modernizací železničního uzlu Pardubice, s níž má Správa železnic začít letos na podzim a dokončit ji v roce 2024. Terminál Jih i lávka přes koridor by měly být dokončeny v roce 2023.