Pardubicko

Žákovské projekty se zaměřily na zdravou a nezdravou chemii

Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích (SPŠCH) hostila ve středu 14. února 2024 soutěž projektů. Patnáct týmů základních škol se pokusilo zjistit, jaké využití má chemie v běžném životě a jakým způsobem ovlivňuje naše zdraví.

Projektový den je součástí 17. ročníku regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR, které pořádá SPŠCH Pardubice. Cílem projektového dne je představit chemii jako vysoce kreativní vědu, založenou na týmové spolupráci a odvaze experimentovat. Slavnostního zahájení se ujal ředitel pořádající školy Jan Ptáček a zástupci generálních partnerů soutěže. Ti poděkovali žákům za předvedené výkony a popřáli jim, aby nadšení a zápal pro chemii zúročili i v dalším studiu. Přítomní zástupci partnerů se poté zúčastnili navazujícího programu v podobě Regionálního kulatého stolu I, který se konal v rámci projektu Pyramida sociálního dialogu v chemickém odvětví.

Zadání letošních projektů znělo Zdravá/nezdravá chemie a žáci devátých tříd na něm pracovali od září loňského roku. „Každý tým si mohl zvolit libovolný příklad využití chemie v běžném životě. K vidění byly projekty zaměřené na léčiva, alternativní medicínu, molekulární gastronomii nebo energetické nápoje, stranou nezůstaly ani psychotropní látky a svět drog. U zvoleného tématu žáci zkoumali pozitivní nebo negativní vliv chemie na lidský organismus,“ přibližuje Dana Hrubošová ze SPŠCH, autorka soutěžního zadání. Prezentace projektů se skládala ze dvou částí. Nejprve žáci instalovali postery v tělocvičně, kde svoje práce zevrubně představili, a poté pokračovali v prezentaci v odborných učebnách. Tam nabídli porotě i divákům podrobnější výklad, doplněný ukázkami pokusů, krátkými filmy nebo počítačovými animacemi. Některé týmy vsadily i na umělecký dojem a zahrály divadelní scénku, zazpívaly vlastní píseň nebo zarecitovaly tematickou báseň.

Předvedené výkony hodnotila porota složená z pedagogů SPŠCH. Pořadí týmů ale mohli ovlivnit i hosté z řad partnerů soutěže, kteří svým favoritům udíleli preferenční hlasy. „Největší důraz při posuzování projektů klademe na originalitu zpracování a schopnost myslet v souvislostech. Tvořivý přístup a umění vidět věci v širším kontextu jsou totiž předpokladem úspěchu v jakémkoli oboru,“ vysvětluje ředitel SPŠCH Jan Ptáček. A dodává, že nabídka letošních témat byla skutečně pestrá. Porota hodnotila projekty s názvy Molekuly v hrnci, Šamani, Barevný svět drog, 50 odstínů energy nebo Babča v akci aneb Zašlá moudra.

Slavnostní vyhlášení výsledků všech kategorií regionálního kola soutěže se uskuteční 21. března 2024 v pardubickém ABC klubu a bude mít charakter zábavného odpoledne. „Slavnostní vyhlášení výsledků je poděkováním žákům i učitelům za to, že odvedli velký kus práce nad rámec školních povinností. Akci se proto snažíme zpestřit nejen přitažlivým programem, ale i hodnotnými cenami, které výhercům předají významní hosté z řad partnerů soutěže. Setkání mladých adeptů chemie se zkušenými praktiky, pro něž se chemie stala pracovní náplní, může být pro žáky velmi motivující,“ podotýká Gabriela Čebišová z agentury Czech marketing, která klání organizačně zajišťuje.

Vyvrcholením soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR bude celostátní finále jednotlivců, které 13. června 2024 pořádá Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu ČR a MŠMT. Národní finále rozhodne o tom, kdo se stane žákovským mistrem republiky v chemii pro rok 2024.

                                                                   Více informací na

www.mladychemik.cz a www.mladychemikcr.cz

 

Poděkování partnerům:

Soutěž se koná pod záštitou Svazu chemického průmyslu České republiky

Spoluvyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Regionální kolo SPŠCH Pardubice probíhá pod záštitou Josefa Kozla, člena Rady Pardubického kraje pro oblast školství

Generálními partnery jsou Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice, Synthesia, a.s., Pardubický kraj, Explosia a.s., Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, KYOCERA AVX Components s.r.o.

Hlavním partnerem je Odborový svaz ECHO

Středními partnery jsou Cerea, a.s., Glenmark Pharmaceuticals, s.r.o., Severochema, družstvo pro chemickou výrobu Liberec, SYNTHOS Kralupy, a.s., Nadace ORLEN Unipetrol

Partnery jsou VWR International s. r. o., AVEFLOR, a.s., GeoEko, s.r.o., SHIMADZU Handelsgesellschaft mbH, Výzkumný ústav organických syntéz a.s., Ethanol Energy a.s., Cayman Pharma s.r.o., Gumokov, a.s., Linde Gas a.s., RADKA spol. s.r.o. Pardubice, KAVALIERGLASS, a.s., Ing. Petr Švec – PENTA s.r.o., Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o., ZO OS Echo Synthesia, Lach-Ner, s.r.o., Merck spol. s r.o., MERKAT spol. s r. o., Alchimica s.r.o., Statutární město Pardubice, Východočeské divadlo Pardubice, IQLANDIA, o.p.s.

Marketingovým partnerem je Czech marketing s.r.o.

Mediálními partnery jsou CHEMAGAZÍN, s.r.o., Deník, Český rozhlas Pardubice, Učitelské noviny, Radio Blaník