Aktuality

Zájem o sběr bioodpadu stále roste

 

S

 

eparovaný sběr biologického odpadu vstoupí v Pardubicích příští rok do svého 15. ročníku. Od roku 2007, kdy Pardubice zahájily pilotně sběr v omezené lokalitě rodinných domů, stoupl počet účastníků téměř čtrnáctinásobně.

V současné době je do projektu odděleného ukládání bioodpadu zapojeno více než 3800 nemovitostí, včetně 14 základních a 35 mateřských škol. Za sběr ročně platí účastníci projektu městu 300 korun. „Poplatek za sběr bioodpadu zůstane stejný i v příštím roce. Loni byly náklady na provoz tohoto projektu a investice do hnědých kontejnerů na oddělené ukládání zeleného odpadu přes čtyři miliony korun, letos za první tři čtvrtletí téměř 3,2 miliony korun,“ řekl náměstek primátora Jan Nadrchal, do jehož gesce patří i péče o životní prostředí. „Zelený odpad ale považujeme za velmi cenou komoditu, přes kompostárnu díky jeho sběru vracíme do přírody důležité látky, navíc šetříme objem komunálního odpadu, který je, za nemalý poplatek, ukládán na skládky,“ dodal náměstek.

Kontejnery na ukládání bioodpadu město zájemcům zapůjčuje bezplatně, benefitem je pak 50 kilogramů kompostu, které si mohou účastníci projektu každoročně zdarma odvést z dražkovické kompostárny. Projekt separace bioodpadu Pardubice zahájily v roce 2007 jen v jedné lokalitě města. Postupně sběr rozšířily na všechny městské části se zástavbou rodinných domů a letos zahájily i pilotní projekt na sběr bioodpadu v sídlištní zástavbě.

V současné době se k oddělenému ukládání zeleného odpadu přihlásilo 3841 nemovitostí. Jejich majitelé jen za posledních pět let „odeslali“ do kompostárny 16 000 tun zeleného odpadu. Loni to bylo více než 1800 tun, za prvních devět měsíců letošního roku již více než 1600 tun. Kontejnery s bioodpadem Služby města Pardubic odvážejí v lednu a únoru jednou měsíčně, v březnu dvakrát do měsíce, od dubna do listopadu jednou za týden a v prosinci dvakrát měsíčně.