Pardubicko

Vědci Univerzity Pardubice spolupracují v evropském projektu na vývoji senzorů

V [/ap_dropcap

ědci z osmi evropských zemí a různých oborů se spojí na výzkumu nových typů senzorů. Součástí projektu jsou také výzkumníci z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Inovativní senzory mají zlepšit monitoring kvality vody v kontextu Zelené dohody pro Evropu (Green Deal).

Během čtyř let by vědci měli vyvinout fotonické a elektrochemické senzory, které budou umět detekovat například mikroplasty, organické látky, podíl minerálních látek nebo těžké kovy a určit další fyzikálně-chemické parametry vody.

Na projektu se podílejí vědci z Francie, Německa, Velké Británie, Španělska, Belgie, Finska, Polska a České republiky. Na výzkum získali z evropského programu Horizon 4,7 miliónu eur.

„Je velkým úspěchem být součástí tohoto prestižního a ambiciózního projektu. Cenná je zejména spolupráce se špičkovými vědci z různých oborů v rámci celé Evropy a možnost podílet se na špičkové inovativní technologii. Pardubická skupina se v rámci konsorcia bude zabývat zejména vývojem modulu pro střední infračervenou oblast spektra,“ uvedl prof. Petr Němec, děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, který je zároveň šéfem vědeckého týmu.

Multidisciplinární projekt využívá odborných znalostí zejména v oblasti materiálových věd, ale i mikrofluidiky nebo zpracování dat. Výsledkem bádání budou čtyři nové senzorové moduly založené na vzájemně se doplňujících fotonických a elektrochemických technologiích. Ty vědci otestují a spojí do modulárního systému, který dokáže monitorovat široký rozsah parametrů s větší přesností než existující řešení. Navíc nabídne uživatelsky přívětivý provoz, univerzálnost i spolehlivost, což bude na závěr testováno v reálných podmínkách.

Nová technologie ve svých důsledcích pomůže zabránit znečišťování vody a zlepší její úpravu. To vše v souladu s akčním plánem Evropské unie směřujícímu k nulovému znečištění ovzduší, vody a půdy, který je součástí Zelené dohody pro Evropu.