AktualityPardubicko

V souvislosti s modernizací trati Rosice nad Labem-Stéblová dnes nastala úplná výluka železniční dopravy úsecích Pardubice-Rosice n.L. – Pardubice hl.n. a Pardubice-Rosice n.L.-Chrudim.

C

íli modernizace celého železničního uzlu Pardubice jsou zejména zvýšení tratové rychlosti při průjezdu uzlem až na 160 km/h, výstavba nového ostrovního nástupiště, modernizace stávajících nástupišť včetně zajištění nových bezbariérových přístupů, vybudování nové přístupové lávky přes železniční stanici a zlepšení podmínek pro průjezd nákladních vlaků o délce 740 metru. Navržené řešení umožní výhledové nové, bezúvraťové propojení s tratí Chrudim – Pardubice-Rosice nad Labem.

 

Co se ale děje právě teď přímo na stavbě?

„Začneme demontovat trakční vedení ve stanici Pardubice-Rosice n.L., následně začne demontáž staničních kolejí a trati k mostu přes Labe,“ říká projektový manažer Skanska Jan Mitlőhner.
U stávajícího mostu přes Labe začínají mostařští specialisté Skanska připravovat jeho posun do provizorní polohy a začne také výstavba provizorní trati k tomuto posunutému mostu.
Ve stanici Pardubice-Rosice n.L. se postupně rozběhne postupně výstavba podchodu, nových nástupišť a takzvaného železničního spodku pro nové kolejiště.

Navíc dnes až do večerních hodin je zastaven provoz v celé stanici Pardubice-Rosice n.L. kvůli přípravě kolejiště a trakčního vedení na provizorní stavy.

 

Výlukové jízdní řády ČD

Výlukové jízdní řády ARRIVA