Kulturní akce

V POLIČCE UŽ VYSTAVOVALO VÍCE NEŽ 700 UMĚLCŮ! Tradiční Umělecký salon má výročí!

 

Městské muzeum a galerie Polička a Centrum Bohuslava Martinů připravily

 Letošní výtvarný salon je výroční, v Poličce se bude konat už 75. ročník! Tematicky navazuje na předchozí salony a je zaměřen na díla dvaceti autorů, kteří se na Poličsku narodili nebo zde žijí a jejichž tvorba překračuje regionální hranice. Setkávají se zde rozmanitá díla autorů několika generací.

„Tradice Východočeských uměleckých salonů v Poličce započala v roce 1941. Od té doby se na nich představilo více než 700 umělců. Témata salonů se pravidelně obměňovala. Počáteční ročníky představovaly především tradiční krajinomalbu a teprve počátkem 60. let směřoval výběr k živým současným proudům moderního umění. V polovině 70. let došlo – ve snaze vyhnout se cenzuře – k nahrazení kolektivního chápání salonů za výstavy věnované jednomu umělci. Do aktuálních proudů výtvarného umění zamířil salon v roce 1996 „Orbis fictus extractus – nová média v současném umění“. Od r. 2004 byl salon pořádán jako výběr absolventských prací z vysokých uměleckých škol v Praze a Brně. 70. salon v roce 2017 byl naopak pojat jako výběrové představení dosud vystavujících umělců.“ uvádí kunsthistorik muzea PhDr. David Junek. Poslední ročníky se tak svým zaměřením vrací k salonům z let 1989 a 1995, kde je spojnicí místní příslušnost vystavujících výtvarníků.

K výroční výstavě vznikl Digitální katalog představující předchozí ročníky salonu od roku 1941 a poskytující soupis všech více jak 700 vystavujících umělců.

Na 75. Uměleckém salonu s podnázvem „20 v Poličce“ budou vystavovat tito umělci: Vojtěch Donát – malíř, intermediální umělec; Pavel Herynek – kreslíř, autor šperků a objektů; Veronika Hrčková Jílková – ilustrátorka a divadelnice; Štěpán Jílek – designer interiérů; Magdalena Jílková – malířka, kreslířka; Markéta Kolářová – malířka; David Kozák – malíř, grafik; Ivana Machová – grafička; Lucie Muchovičová – ilustrátorka, grafička; Jana Paulíčková Vlčková – grafička, malířka; Ludmila Pillmayerová – textilní výtvarnice; Martin Pawera – malíř; Marek Rejent – sochař, konceptuální umělec; Zbyšek Sion – malíř; Adam Smolek – malíř a intermediální umělec; Martin Šmíd – kreslíř, sklář; Veronika Šrek Bromová – intermediální umělkyně; Jan Štěpánek – malíř; Jiří Štourač – malíř; Miroslava Zychová – malířka.

Vernisáž proběhne v neděli 11. září 2022 od 16.00 hodin v muzeu. Vystoupí Veronika Hrčková Jílková s kapelou La Mimoza, úvodní slovo pronese David Junek. Výstava potrvá do 9. října 2022.