Kulturní akcePardubicko

V pardubické „Devětadvacítce“ se debatovalo o kultuře

P

ardubické Divadlo 29 tento týden hostilo druhý ročník Kulturního fóra města Pardubic. Cílem radnice přitom je prostřednictvím této akce představit zásadní projekty, které město v oblasti kultury připravuje, a získat ze strany kulturních subjektů zpětnou vazbu a podněty k případným změnám.

Setkání, které letos stejně jako loni zorganizoval odbor školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic, se zúčastnilo celkem 35 zástupců zdejší kultury, aby radnici předali své poznatky a náměty k zamyšlení. „Naší rolí jako města je vytvářet vhodné podmínky pro kulturní činnost, což můžeme dělat mnoha způsoby. Jako velice efektivní nástroj se nám už loni osvědčilo nově zavedené Kulturní fórum, které nabízí prostor pro diskuzi a získání zpětné vazby.

Tento týden jsme účastníky mimo jiné mohli informovat, jak jsme se vypořádali s úkoly, které jsme si stanovili před rokem, kdy jsme například ve spolupráci s agenturou CzechInvest řešili otázku propojení kulturních subjektů a podnikatelské sféry,“ podotýká náměstek primátora zodpovědný za oblast kultury Jan Mazuch, který se ujal úvodního slova.

Radnice na základě diskuze, která byla součástí setkání, získala další podněty, jak kulturu ve městě vylepšit a pomoci jí k dalšímu rozvoji. „Získali jsme opět spoustu zajímavých podnětů, které nám pomohou lépe zacílit projekty, na nichž pracujeme. Těším se, že za rok budeme moct naši kulturní scénu informovat o tom, jak se nám podařilo naplnit záměry, o kterých jsme na fóru hovořili.

Díky tomuto setkání nyní například víme, že jednou z oblastí, na které bychom se měli více zaměřit, je nedostatek ateliérů a volných prostor,“ dodává za pořadatele vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu pardubického magistrátu Martin Karas s tím, že díky zpětné vazbě získané prostřednictvím Kulturního fóra mohou projekty ještě lépe odpovídat potřebám kulturních organizací ve městě.

Pořadatelům však v rámci setkání nešlo jen o to získat zpětnou vazbu ze strany kulturních subjektů. Účastníci se zde mohli blíže seznámit se zásadními záměry v oblasti městské kultury, včetně projektů vznikajících v Automatických mlýnech či rekonstrukce Památníků Zámeček.

Mezi hosty nechyběli ani ředitelka Krajské knihovny v Pardubicích Radomíra Kodetová či první náměstek hejtmana Roman Línek, který zde za Pardubický kraj zmínil na příští rok chystaný projekt 500 let renesance ve východních Čechách, jenž připomíná výročí Viléma z Pernštejna