AktualityKulturní akceUncategorized

V Hradci Králové vzniká prostor evropského významu: Park 360

 

 

  • Park 360 se se 40 ha stane největším multifunkčním areálem v České republice; kombinuje kulturní, společenské a sportovní akce spolu s cestovním ruchem, inovacemi a důrazem na obnovitelné energie, a to v celoročním provozu
  • Region získává významný symbol se silným příběhem a marketingem pro nové cílové skupiny v ČR i v zahraničí
  • Náplň i podoba Parku 360 vzniká také ve spolupráci s Magistrátem města Hradec Králové a Krajským úřadem Královéhradeckého kraje; je zapojeno maximum lokálních dodavatelů
  • Park 360 funguje na principu cirkulární ekonomiky; využívá zbytkový materiál z provozu města – a naopak, městské organizace zužitkovávají odpad z Parku 360 a zde pořádaných akcí (bioodpad, plasty, zbytkový materiál z gastro provozu apod.)
  • Investorem Parku 360 je pořadatel festivalu Rock for People, Ameba Production spol. s r.o., a bude spravovaný prostřednictvím společnosti Park 360 s.r.o. se sídlem v Hradci Králové. Investice si v první fázi vyžádá řádově desítky milionů korun, realizace je rozložena etapově do dalších osmi let
  • Cílem dlouhodobé strategie je vznik energetického společenství ve spolupráci s městem a dalšími partnery, v němž se díky obnovitelným zdrojům podaří dosáhnout klimatické neutrality do roku 2030

Festivalové zázemí pro 35 000 návštěvníků. Prostor pro několik akcí konaných souběžně. Zábavní park s edukativním charakterem pro rodiny s dětmi. Zážitkové ubytování oslovující turisty na Labské cyklostezce nebo digitální nomády s karavany. Svatby, firemní teambuildingy, originální restaurace v jednom z osmi hangárů, pravidelné trhy a setkání, stálé sociální a hygienické zařízení… Ale rovněž koncepce rozvoje zeleně, nakládání se srážkovou vodou a například i do důsledku dovedené odpadové hospodářství. Park 360, který vzniká v severní části letiště Hradec Králové, nabídne už na jaře 2022 širokou škálu aktivit a projektů.

Park 360 vyrůstá na části ploch, které má veřejnost spojené s festivalem Rock for People. Promotérské společnosti Ameba se po letech působení v areálu podařilo scelit nájemní smlouvy. Díky tomu se vytvořily vhodné podmínky pro větší a dlouhodobější investice trvalého charakteru. „V Hradci kultivujeme prostor, jehož ambicí je zařadit se k nejvýznamnějším evropským multifunkčním areálům. Co do rozlohy, rozsahu možností i flexibility pro dílčí akce nebo partnery,“ říká Michal Thomes, ředitel Ameba Production.

Podoba i náplň Parku 360 vzniká také ve spolupráci s Magistrátem města Hradec Králové i Královéhradeckým krajem. Týká se koordinace konání větších akcí, dopravní otázky, ale třeba i cirkulárního hospodářství celého areálu, v němž se třídí a následně zpracovává nebo recykluje 14 druhů odpadů. Část z nich končí díky Hradeckým službám v místní kompostárně nebo nedaleké bioplynové stanici. V areál je naopak využitý takřka výhradně zbytkový stavební materiál z města a okolí.

Princip oběhového hospodářství je patrný také v zóně zážitkového ubytování (Glamp 360). Jeho součástí jsou stacionární stany, které postupně doplní další designové kabiny a dočasné stavby. Naváže na ně půjčovna (a časem i opravna) vybavení spojeného s turismem nebo pobytem na festivalech, společenských a firemních akcích. I díky tomu se předchází vzniku jakéhokoliv odpadu.

Kulturní události zůstanou páteří Parku 360. Otevře se ale jejich spektrum. Od menších jednodenních akcí pro nižší tisíce lidí až po střední a větší festivaly s kapacitou kolem 40 tisíc lidí. Nové zázemí areálu umožňuje sdílet promotérům vybavení a tím i náklady. Opravdu velkých akcí bude jen několik do roka – razíme filosofii spořádaného souseda pro město Hradec Králové i okolní obce,“ popisuje Michal Thomes. Zmíněný celoevropský význam Parku 360 dokládá zájem ze strany zavedených evropských festivalů a přehlídek, které se věnují inovacím, originální architektuře a světelnému designu.

Podobný typ akcí s sebou přinese množství zahraničních návštěvníků. Ve spolupráci s městem Hradec Králové vzniká koncepce, jak účastníky motivovat k využití další atraktivní nabídky v místě. Jak dokládají dosavadní průzkumy, podobná interakce má značný potenciál a těžit z ní budou kulturní, sportovní, společenská nebo ubytovací a gastronomická zařízení i v okolí Parku 360.

Pokud jde o inovace, směr letos ukázal již komorní Rock for People Hope v polovině srpna. Ve světové festivalové premiéře se zde představil vodíkový generátor H2BASE, který vyvinula česká společnost DEVINN. Obstaral energii pro jednu ze scén a dostalo se mu značené domácí i mezinárodní publicity.

Samotná energetická studie je v zárodečné fázi. Společně s experty z poradenské společnosti SEVEn Energy a Martinem Bursíkem, jenž je členem UNDP klima a obnovitelné zdroje a předsedou komise hlavního města Prahy pro klima, budeme hledat řešení i pro Park 360 a okolí. Kombinace fotovoltaiky a dalších obnovitelných zdrojů nám pomůže ke klimatické neutralitě do roku 2030. Zároveň rozvineme platformu komunitní energetiky, kdy hodláme energetické společenství otevřít i městu a dalším partnerům. Umíme si představit kombinaci vertikálních solárních panelů, pod nimiž budeme pěstovat plodiny pro využití v areálu, jímat užitkovou vodu, nebo parkovat automobily návštěvníků,“ nastiňuje vizi v této oblasti Michal Thomes.

Krásné a podnětné prostředí, vstřícné zázemí, ceněná nabídka Hradce Králové i celého kraje či příběh místa spjatý s největšími hudebními hvězdami činí z Parku 360 nového významného hráče na turistické mapě České republiky i Evropy. Také zahraniční návštěvníci, hledající neotřelá místa zážitků, ocení vizuální komunikaci areálu, která vznikla v progresivním Studiu Divize. Ostatně, mezinárodní spolupráci bude Park 360 rozvíjet nejen v případě festivalů a dalších tematických akcí, ale také v oslovení nových skupin turistů. „Jedním z největších benefitů je dostupnost. Pokud je Česko srdcem Evropy, pak Hradec Králové se nachází přímo v jeho středu,“ uzavírá Michal Thomes.