Uncategorized

V Česku je až půl milionu osamělých seniorů a seniorek. Pomocí virtuálního objetí může každý přispět v boji proti samotě v rámci vánoční kampaně organizace ŽIVOTA 90.

 

V

Česku je až půl milionu osamělých seniorů a seniorek. Pomocí virtuálního objetí může každý přispět v boji proti samotě v rámci vánoční kampaně organizace ŽIVOTA 90.

 

Ve středu 18. listopadu startuje nová kampaň organizace Život 90 s názvem „Pošlete objetí tam, kde je osamělá náruč“. Jejím cílem je pomoci seniorům a seniorkám, kteří se ocitli v izolaci, a to nejen v důsledku probíhající pandemie koronaviru. I v době omezeného osobního kontaktu existuje způsob, jak dát seniorům najevo, že na nich záleží.

 

Kampaň „Pošlete objetí tam, kde je osamělá náruč“ bude fungovat na principu fundraisingu. Lidé budou moci posílat virtuální objetí ve formě finančních darů, které půjdou na zajištění prostředků na pomoc starším lidem. „V době pandemie koronaviru se jako stěžejní ukázaly především naše dvě služby: linka důvěry Senior telefon, na níž poskytujeme psychickou podporu všem, kteří ji potřebují, a tísňová péče, díky níž můžeme zajistit bezpečí pro seniory seniorky. V České republice totiž žije až půl milionu osamělých seniorů a seniorek, kterým se snažíme pomáhat,“ popisuje fungování zakladatel organizace ŽIVOT 90 Jan Lorman.

 

Kampaní se ŽIVOT 90 snaží rozšířit povědomí o tom, že si senioři a seniorky zaslouží pozornost druhých, zároveň je cílem i získání prostředků na podporu služeb, které organizace ŽIVOT 90 seniorům poskytuje. „Služba tísňové péče je po své technologické obnově schopná obsloužit až 10 tisíc klientů a klientek, pro každého ale musíme nakoupit nová zařízení, přičemž jedno takové nás vyjde na 7 500 korun. Poměrně nákladný je i provoz linky důvěry Senior telefon. Ta je pro volající bezplatná, to ale znamená, že hovory musíme hradit my, přičemž průměrná hodnota každého z nich je 650 korun. Díky diverzitě služeb však každý den dokážeme pomoci až 1 500 seniorům,“ vysvětluje Jan Lorman.

 

V rámci kampaně funguje i vlastní fundraisingová webová stránka, skrz kterou je možné provést finanční dary v různé výši. Přispět je možné libovolnou částkou. Pro účely kampaně vzniklo také video, jehož součástí je Iva Pazderková, která organizaci ŽIVOT 90 dlouhodobě podporuje. Kampaň s názvem „Pošlete objetí tam, kde je osamělá náruč“ poběží od 18. listopadu až do konce roku 2020.

 

O organizaci ŽIVOT 90

Organizace ŽIVOT 90 se již 30 let snaží podporovat nezávislost starších lidí pomocí širokého spektra služeb. Od provozování linky důvěry s názvem Senior telefon po pořádání společenských akcí, přednášek či divadelních představení. Organizace zapojuje seniory a seniorky do každodenního života, snaží se podněcovat jejich samostatnost a chuť se realizovat. Kromě toho poskytuje podporu všem, kteří ji potřebují, a to bez ohledu na věk, obrátit se na ŽIVOT 90 mohou tedy i ti, kteří se o seniory starají.