AktualityPardubicko

Univerzita Pardubice pozve budoucí studenty na Den otevřených dveří online

Z

ájemce o studium osloví Univerzita Pardubice letos už pouze online. Plánovaný Den otevřených dveří na všech sedmi fakultách v Pardubicích a v Litomyšli nyní neumožňuje pandemická situace. Vysoká škola proto v pátek 10. prosince pozve uchazeče na přenos plný rozhovorů, zajímavých informací i videí do online prostoru.

Které z více než stovky oborů a studijních programů nabízí sedm fakult univerzity? Online přenos odpoví zájemcům nejen na tyto základní otázky. Univerzita Pardubice jím navazuje na úspěšnou kontaktní prezentaci na veletrhu vzdělávání Gaudeamus v Brně, kde oslovila více než 22 tisíc uchazečů.

„Pro uchazeče o studium podává Univerzita Pardubice informace o možnostech studia na všech svých fakultách nejen na veletrzích, ale také v mediální kampani. Celouniverzitní Den otevřených dveří je pro nás další z variant, jak ukázat maturantům možnosti a směr. Věříme, že naše online prezentace bude atraktivní formou právě pro středoškoláky,“ uvedla prorektorka pro vnější vztahy Ing. Andrea Koblížková, Ph.D.

Součástí online Dne otevřených dveří budou rozhovory se zástupci jednotlivých fakult, které mohou zájemci sledovat také zpětně. Doplní je informace o zázemí a službách v kampusu, možnostech sportovního vyžití, nabídce výuky jazyků nebo o programech studia v zahraničí.

Návštěvníci Dne otevřených dveří dostanou také příležitost ptát se zástupců fakult na doplňující informace prostřednictvím chatu. A také se přímo na fakulty podívat virtuálně během videoprohlídek se studenty-průvodci. Budoucí studenti mají šanci vyhrát také univerzitní mikinu.

Přihlášky ke studiu otevřela Univerzita Pardubice letos nově už 1. listopadu. Všichni zájemci o vysokoškolské vzdělání mají čas přemýšlet a hlásit se do studijních programů do 31. března 2022. Všechny informace pro uchazeče jsou na speciálním webu studuj.upce.cz. Univerzita Pardubice patří mezi deset nejlepších vysokých škol v České republice. Má v současnosti 7 tisíc studentů, které vzdělává v technických, humanitních, ekonomických, zdravotnických i uměleckých oborech.