Pardubicko

Univerzita Pardubice obhájila certifikát HR Award

U

niverzita Pardubice znovu obhájila prestižní ocenění HR Award. Certifikát, který ukazuje, jakou prioritu dává tato vzdělávací instituce péči o své zaměstnance, získala poprvé už před třemi lety. HR Award zajišťuje vysoké škole větší atraktivitu při oslovování vědeckých pracovníků ze zahraničí i získávání významných grantů na podporu výzkumu.

„Certifikát je ukazatelem nejen pro české pracovníky univerzity, ale zvyšuje naši atraktivitu jako zaměstnavatele i pro zahraniční vědce. Dokladuje fakt, že Univerzita Pardubice umí vytvořit dobré podmínky pro kariérní růst v oblasti výzkumu a vývoje,“ říká prorektorka pro vnitřní záležitosti doc. Ing. Liběna Černohorská, Ph.D.

HR Excellence in Research Award (HR Award) je prestižní ocenění udělované Evropskou komisí za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí. Pro výzkumníky znamená organizace s oceněním HR Award záruku evropského standardu péče o zaměstnance, otevřenost a transparentnost výběrového řízení a kvalitu pracovního prostředí. Univerzitě dala souhlas s opakovaným držením certifikátu Evropská komise už v první polovině. Univerzita dodala tzv. sebehodnotící zprávu, kterou komise přijala bez úprav. Obhajovat HR Award bude UPCE znovu v roce 2027.

Univerzita Pardubice se přihlásila k principům „Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků“v roce 2019. Během dalšího roku získala informace z dotazníkového šetření, na základě kterých vytvořila strategické dokumenty, jako je například tzv. Akční plán. Jednou z prvních konkrétních aktivit bylo zavedení Mentoringového programu. Jeho cílem je profesní rozvoj začínajících českých i zahraničních výzkumníků, se kterými své zkušenosti sdílejí excelentní vědci. (O programu mluví v jednom z dílů univerzitním podcastu UPCE On Air prof. Roman Bulánek z Fakulty chemicko-technologické). Dalším krokem bylo vytvoření strategického dokumentu Plán rovných příležitostí Univerzity Pardubice (GEP), který v sobě zahrnuje i systematické vytváření přívětivého, bezpečného a inspirativního prostředí pro zaměstnance a studující.

Univerzita Pardubice v uplynulých dvou letech vyhodnotila stav své HR strategie. Do budoucna plánuje univerzita kromě dalšího hodnocení Akčního plánu a Plánu rovných příležitostí zpracovat novou SWOT analýzu s pomocí dotazníkového šetření a připravit se na kontrolní návštěvu z Evropské komise.