AktualityPardubicko

Univerzita Pardubice nabízí možnost studovat na Univerzitě třetího věku

U

ž čtyři fakulty Univerzity Pardubice nabízí veřejnosti možnost studovat bez ohledu na věk. Nejnověji se zájemci mohou hlásit na Univerzitu třetího věku na Fakultu chemicko-technologickou, která otvírá cyklus s názvem Chemie pro život. Přednášky začnou už na konci ledna.

Ve svém programu chce Fakulta chemicko-technologická představit nejnovější poznatky z oboru. Akademici Univerzity Pardubice i odborníci z praxe chtějí přiblížit chemii zajímavým způsobem, který porazí možné nepříznivé postoje a předsudky veřejnosti o chemii.

Celý program začíná 31. ledna 2022 a přednášky budou probíhat každých 14 dní v pondělí od 13.00 do 16.30 hodin. Výuka v každém semestru bude zakončena exkurzí. Přihlášku ke studiu zájemci najdou na webu Univerzity Pardubice, kde je možné ji vyplnit elektronicky přes formulář nebo ji vytisknout a poslat poštou. Uzávěrka přihlášek pro studium v délce čtyř semestrů je 14. ledna. Další informace na Univerzita třetího věku – „Chemie pro život“ | Fakulta chemicko-technologická (upce.cz).

Na Univerzitě Pardubice je to v letošním roce čtvrtá nabídka pro veřejnost vzdělávat se bez ohledu na věk. Program na oba semestry pro dospělé zájemce a seniory otevřela na podzim Fakulta filozofická, která má kapacitu naplněnou. Podobně Fakulta ekonomicko-správní. Přihlášku na nadcházející půlrok lze podat ještě na Univerzitu třetího věku, kterou pořádá Dopravní fakulta Jana Pernera. Více informací najdou zájemci na Celoživotní vzdělávání | Dopravní fakulta Jana Pernera (upce.cz).

Nabídka vzdělávání pro veřejnost je součástí třetí role univerzity. Cílem je podpořit rozvoj lidí v postproduktivním věku, ale i vytvořit prostor pro setkávání a navazování nových vztahů.