Aktuality

Univerzita Pardubice má dva nové profesory. Jmenoval je prezident

 

P

rofesor Petr Hájek a profesor Miroslav Pouzar. To jsou dvě jména z Univerzity Pardubice na seznamu nových profesorů, který tento týden podpisem potvrdil prezident České republiky. Oba nově jmenovaní jsou absolventy pardubické vysoké školy a reprezentují její dvě fakulty.

Miroslav Pouzar (47) je analytický chemik, popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog, který se zaměřuje na toxikologii, environmentální toxikologii a ochranu životního prostředí. Vystudoval v Pardubicích a dnes působí v Oddělení ochrany životního prostředí na Fakultě chemicko-technologické. Ve svém výzkumu se zaměřuje na charakterizaci důležitých fyzikálně-chemických parametrů koloidních roztoků nanočástic pro potřeby testů jejich toxicity a ekotoxicity. Pomocí analytických nástrojů se snaží studovat chování nanočástic v průběhu testů toxicity. Zabývá se rentgenovou spektroskopií a jedy. Letos v červnu obhájil profesorskou kandidaturu v oboru Enviromentální chemie a inženýrství. Je autorem odborných, ale také populárně-vědeckých publikací a povídek ze svého oboru.

„Jsem velice rád, že se tým odborníků na naší fakultě rozšířil o dalšího profesora. Panu profesorovi ke jmenování gratuluji a přeji mu mnoho dalších vědeckých a pedagogických úspěchů,“ uvedl děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice prof. Petr Kalenda.

Petr Hájek (40), který je nově profesorem v oboru Systémové inženýrství a informatika, se zabývá metodami umělé a výpočetní inteligence. Vystudoval Fakultu ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, kde v současné době působí jako vedoucí Ústavu systémového inženýrství a informatiky. Je lídrem excelentního vědeckého týmu univerzity. Ve svém výzkumu se zabývá modelováním ekonomických procesů, metodami umělé a výpočetní inteligence, zejména fuzzy systémy, neuronovými sítěmi, strojovým učením a systémy integrujících fuzzy systémy nebo evolučními algoritmy. V roce 2018 získal cenu rektora za prestižní monografii a v roce 2019 za publikace v časopisech s vysokým AIS faktorem. Dalších šest ocenění si odnesl za nejlepší článek na mezinárodních konferencích a ocenění pro vynikajícího recenzenta časopisu Applied Soft Computing.

„Profesor Hájek je excelentní vědec. Jeho výzkum snese nejpřísnější srovnání se zahraniční vědou a má velký význam pro naši fakultu i univerzitu. Jako děkan jsem hrdý, že máme na fakultě takové osobnosti,“ říká prof. Jan Stejskal, děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.

Návrh na jmenování profesory schvaluje Vědecká rada Univerzity Pardubice, která dál doporučuje rektorovi, aby návrh na jejich jmenování prezidentem republiky byl předložen ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Na Univerzitě Pardubice nyní pracuje celkem 73 profesorů. Dva nové profesory získala univerzita v roce, kdy si připomíná 70 let od vzniku vysoké školy.