Pardubicko

Studie přiblíží podobu parkovacího domu u arény

O 

podobě budoucího parkovacího domu vedle enteria areny rozhodne architektonická studie. Město by její kompletní verzi mělo mít k dispozici nejpozději do konce roku s tím, že jejím obsahem bude nejen návrh stavby celého objektu, ale také řešení dopravní situace u křižovatky Sukovy třídy a ulice U Stadionu. Jak kapacita parkovacího domu, tak i náklady spojené s realizací přitom vyjdou právě z návrhu stavby.

Na podobu plánovaného parkovacího domu přitom bude mít vliv řada věcí, a to včetně limitů dané lokality i jeho návaznosti na historické centrum. „Stavba se bude nacházet v ochranném pásmu Městské památkové rezervace, což by se mělo odrazit zejména v řešení fasád, které by měly reflektovat blízkost historickému jádru města. Zároveň je nutné, aby budoucí objekt splňoval limity platné pro tuto lokalitu, což znamená, že nesmí přesáhnout výšku patnácti metrů. Samozřejmě bychom tuto stavbu rádi v maximální možné míře využili, a to včetně střešního prostoru, kde se nabízí řada možných řešení. Buď by i tato část objektu mohla plnit funkci parkoviště, nebo se nabízí využít střešní plochu jako místo pro různé sportovní či kulturní aktivity, případně by se zde dalo pracovat s konceptem zelené střechy a využitím střešní vegetace,“ informuje náměstek primátora zodpovědný za dopravu Petr Kvaš s tím, že architektonickou studii pro město zpracovává společnost Ing. Michal Palaščák architekti.

Výsledkem studie však nebude pouze návrh stavby, autoři se budou zabývat také dopravou v blízkém okolí či odbavovacím systémem. „Autoři studie se zaměří také na kapacitní posouzení křižovatky ulic U Stadionu, Pernerova a Sukova třída a řešení odbavovacího systému parkovacího domu včetně navigace na volná místa a dopadu najíždějících a vyjíždějících vozidel na okolní komunikace. Navíc počítáme s tím, že by přízemí objektu plnilo funkci aktivního parteru, tedy prostoru s občanskou vybaveností,“ dodává primátor Pardubic Martin Charvát.