Aktuality

Spolupráce se školami je pro firmy stále důležitější, zejména v technických oborech

D

 

istanční výuka prohloubila jeden z problémů, s nímž se firmy potýkají již několik let – ze škol vycházejí absolventi bez potřebných praktických dovedností, neumějí pracovat s technologiemi, komunikovat a samostatně se rozhodovat. Současná koronavirová krize zasáhla do praktické výuky žáků, když ji výrazně zkrátila, navíc zhoršila jejich vyhlídky na trhu práce. Situaci může pomoci měnit větší spolupráce firem se školami, a to nejen vysokými.

 

Absolventi bez praxe

Letos poprvé vyjdou z posledních ročníků odborných škol absolventi, kteří nebudou mít praxi ve firmách. Tento fakt ještě umocní nepřipravenost absolventů, o níž se hovoří již mnoho let. A nejde jen o odtrženost výuky od praxe. Problém spočívá v tom, že na většině škol je stále zakořeněný rigidní způsob výuky, kdy se žákům předávají znalosti, nikoli zkušenosti. Chybí rozvoj dovedností žáků jejich vzájemnou spoluprací a komunikací, samostatným řešením problémů, prezentací či pěstováním kritického myšlení.

 

Zatraktivnění technických oborů

Zaměstnavatelům v České republice chybějí zejména technicky vzdělaní pracovníci, a to na všech stupních vzdělání. Scházejí jim zaměstnanci vyučení v řemeslných oborech, středoškoláci i vysokoškoláci. Zlepšení spolupráce zaměstnavatelů se školami je jednou z cest, jak řešit problém jejich nedostatku. Pokud se firmám podaří představit žákům a studentům dostatečně atraktivně zajímavé technologie, podpoří jejich chuť věnovat se profesně technickým oborům.

„Se školami spolupracujeme dlouhodobě, jako firma zaměřená na farmaceutickou výrobu se orientujeme zejména na studenty z oborů farmacie a chemie. Umožňujeme jim v našem provozu absolvovat školami požadovanou praxi,“ říká Jan Zubatý, ředitel společnosti Aveflor. „Také podporujeme podchycení mladých talentů, takže již mnoho let finančně sponzorujeme akci „Hledáme mladého chemika“ z řad základních škol ve spolupráci se SPŠCH Pardubice a s Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice. Tento prospěšný projekt se snaží získat více adeptů chemie k jejímu studiu.“

 

Absolventi získají lepší možnosti

Zlepšení spolupráce zaměstnavatelů se školami přinese efekt na mnoha stranách. Není jen cestou, jak zlepšit praktické znalosti žáků a studentů. Pomáhá čerstvým absolventům také získat lepší startovní pozici na trhu práce.

„Čerstvým absolventům se opět ztížila situace při nástupu do prvního zaměstnání. Počet nezaměstnaných lidí do 24 let stoupl meziročně o více než 30 %. Bojovat o pozice navíc musejí i se zkušenějšími lidmi, kteří kvůli koronaviru přišli o práci,“ upozorňuje Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz. „Pokud se absolvent může prokázat absolvovanou praxí, pro personalistu je to znamení, že je aktivní, je schopný fungovat v pracovním procesu. Ideální je samozřejmě situace, kdy si žák nebo student vybere praxi tak dobře, že se posléze zajímá v dané firmě o zaměstnání.“

Například společnost Accenture nabízí studentům možnost už v době studií na částečný úvazek pracovat v mezinárodním kolektivu. „Studentům posledních ročníků vysokých škol, zejména technického a ekonomického směru, nabízíme stážový program, v jehož rámci mají možnost stát se security specialisty na poloviční úvazek. Po absolvování přijímacího procesu mohou už v době studií nastoupit do společnosti Accenture na poloviční úvazek, a po dokončení vysoké školy pak v případě zájmu pokračují v plnohodnotném režimu. V současné době mohou najít uplatnění například v Cyber Fusion centru, které z ČR zajišťuje služby v oblasti kybernetické bezpečnosti pro firmy po celém světě,“ říká manažer náboru Accenture v ČR Petr Bujalka.

 

Jde o víc než jen o praxi

Spolupráce firem se školami ale nespočívá jen v poskytnutí praktických zkušeností. S vysokými školami a jimi zřizovanými institucemi firmy spolupracují i na výuce a vývoji. Také investují do různých stipendijních pobytů, rozšiřování odborného vzdělávání pedagogů, poskytují školám technologie, vybavují učebny a jejich odborníci na školách vyučují či přednášejí.

Česká IT společnost MIBCON již několik let spolupracuje s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a také Fakultou dopravní a Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT. Odborníci ze společnosti MIBCON se na školách věnují hlavně přednáškové činnosti. „Hlavní cíl je uvést mladé lidi do praxe, na trh práce, seznámit je s aktuálními technologiemi. Spatřujeme v tom společenský přínos na jednu stranu, a na druhou se samozřejmě snažíme vyvolat zájem o námi využívané technologie u mladých talentů,“ říká Antonín Cihlář, ředitel poradenství společnosti MIBCON. V Děčíně navíc společnost založila vývojové centrum „mib:lab“, kde se studenti mohou zapojit do práce na reálných projektech a po ukončení školy pak na tuto činnost plynule navázat už jako konzultanti.

V neposlední řadě je nutné zmínit i společný vývoj nebo pomoc s uvedením výsledků primárního výzkumu do praxe – a to nejen ve spolupráci se školami, ale i vědeckými pracovišti. „Pro nás je spolupráce s vysokými školami a vědeckými pracovišti opravdu zásadní a vnímáme ji jako oboustranně prospěšnou. V rámci výzkumu a vývoje nových technologií zabezpečujících ochranu roušek pro jejich vícenásobné použití jsme navázali spolupráci s Centrem transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice. Momentálně nám jde zejména o komercializace jimi vyvinutých novinek v oboru textilního průmyslu a farmacie. Spolupracujeme také s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd Praha, jmenovitě jejich pracovištěm Algatech Třeboň. Spolu s nimi jsme získali patent na ojedinělou technologii protiproudých separačních technik pro izolaci esterů astaxantinu z biomasy mikrořas,“ uvádí konkrétní výsledky spolupráce společnosti Aveflor s akademickou sférou Jan Zubatý.

Vysokoškolské prostředí bývá i líhní nových firem. Příkladem je úspěšný brněnský start-up zaměřený na praktické aplikace umělé inteligence Pekat Vision, který je spojený s Fakultou informatiky Masarykovy Univerzity v Brně. „Po garážových začátcích se naše firma přestěhovala do vědeckotechnického parku CERIT, který provozuje Fakulta informatiky na brněnském Králově Poli. Pomohla nám nejen možnost spolupráce se špičkovými pracovišti na Fakultě informatiky, ale začali nás jinak vnímat i potenciální investoři. Také spolupracujeme se studenty univerzity. Ti v kooperaci s našimi pracovníky na denní bázi provádějí tréninky různých neuronových sítí a testy proveditelnosti zákazníkům,“ říká Petr Šmíd, zakladatel společnosti Pekat Vision.