AktualityPardubicko

Sociální služby chtějí rozšířit vozový park o 14 elektromobilů

C

 

elkem 14 nových automobilů na čistě elektrický pohon by se nově mohlo stát součástí vozového parku Sociálních služeb města Pardubic. Elektrovozy by organizaci pomohly uspořit během své životnosti miliony korun a současně ulevit také životnímu prostředí ve městě. Náklady spojené s jejich pořízením by navíc z velké části měla uhradit evropská dotace.

„Vozový park Sociálních služeb města Pardubic v současné době disponuje více než 45 vozidly, přičemž značná část z nich by si již zasloužila obměnu. Se stářím vozidel jsou spojeny také vyšší provozní a servisní náklady. Pořízením celkem 14 nových elektromobilů bychom vozový park významně modernizovali, a navíc bychom mohli každoročně uspořit díky levnějším provozním nákladům až 400 tisíc korun. Pokud připočteme úsporu na silniční dani a u části z nich i na dálničních známkách, může se jednat i o částku vyšší. Životnost vozidel kalkulujeme na nejméně deset let. Pokud získá projekt podporu, můžeme v následujících letech rovněž výrazně omezit investice do obnovy vozového parku a další uspořené miliony korun investovat do potřebné revitalizace objektů sociálních služeb. Jako příklad, který je třeba nutně řešit, uvádím projekt humanizace starých oddělení v Domově pro seniory U Kostelíčka,“ informuje ředitel Sociálních služeb města Pardubic Petr Krejčí s tím, že až 90 procent uznatelných nákladů spojených s obnovou vozového parku by organizace mohla uhradit prostřednictvím evropské a státní dotace. „Rádi bychom uspěli se žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu určeného na podporu a rozvoj sociální infrastruktury, která by spolu s dotací ze státního rozpočtu mohla pokrýt zhruba 12,8 milionu korun z odhadovaných nákladů ve výši přibližně 14,2 milionu korun. Věřím ale, že soutěžená cena bude významně nižší,“ informuje o předpokládaných nákladech projektu ředitel Krejčí a dodává, že nové vozy by Sociální služby města Pardubic chtěly pořídit do konce letošního roku. 

Aby mohly Sociální služby žádost o dotaci podat, potřebovaly nejprve souhlas od zřizovatele, tedy města. „Od tohoto projektu si spolu se Sociálními službami města Pardubic slibujeme nejen snížení spotřeby pohonných hmot, ale také nižší náklady na servis a bezemisní a ekologický provoz po městě. Nové vozy by měly sloužit pro zajištění pečovatelské služby, která najezdí desítky kilometrů denně za klienty po městě, ale i denního stacionáře Slunečnice. Z rozpočtu města chceme pomoci s předfinancováním akce do výše předpokládané dotace. Žadatel totiž musí prokázat, že má peníze na předfinancování, aby mohla být žádost o dotaci úspěšná,“ podotýká náměstek primátora zodpovědný za sociální politiku města Jakub Rychtecký s tím, že město příspěvkové organizaci chce pomoci i s nákupem malých nástěnných dobíjejících stanic, které nejsou z pohledu dotační výzvy uznatelným nákladem.

Náměstek Rychtecký byl v pracovní skupině, jež za Svaz měst a obcí České republiky vyjednávala možné podmínky v rámci REACT – EU i pro poskytovatele sociálních služeb. „Těší mě, že se našla cesta, jak podpořit nejen oblast zdravotnictví, ale také sociální služby, neboť vytváříme mimo jiné podmínky pro obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny sociálních služeb tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií Covid-19. Alokace výzvy je více než 2 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Řada poskytovatelů terénních služeb, kteří jsou nejen pro naše město velmi důležití, je ráda, že finančně zajistí provoz, natož, aby si sami o sobě mohli dovolit takovou potřebnou a rozsáhlou obnovu vozového parku. Covid potvrdil, jak důležitou roli hraje dopravní dostupnost pro kvalitní fungování sociálních služeb,“ uzavírá Rychtecký s tím, že o pořízení ekologických vozidel s výrazným přispěním evropských fondů uvažují i další poskytovatelé sociálních služeb z regionu.