Uncategorized

Školy hrály s Recyklohraním celoroční hru, letos si stanoví i celoroční cíl

C

elkem 1 668 škol se v minulém školním roce zapojilo do celoroční hry s Recyklohraním. V průběhu roku žáci a studenti ve školách sbírali vybité baterie, vysloužilé elektro, mobily a tonery. Rovněž plnili úkoly s environmentální tematikou a pedagogové využívali výukové materiály a videa. Za svou aktivitu získávali body na školní konta. Co do zisku bodů si v konečném pořadí nejlépe vedla ZŠ Velké Březno (okr. Ústí n. Labem), druhá byla ZŠ a MŠ Studenec (okr. Semily) a třetí ZŠ Ronov nad Doubravou (okr. Chrudim). V letošním školním roce si školy mohou navíc stanovit environmentálně laděný celoroční cíl.

Celoroční cíl s Recyklohraním je novinka, která je určena školám, pedagogům, žákům a studentům, kteří to myslí se vzděláváním k ochraně životního prostředí opravdu vážně. Nyní na začátku školního roku si školy volí svůj celoroční cíl. Stanoví si, co konkrétního chtějí za školní rok zvládnout, co nového své žáky a studenty naučit a jak hodlají měnit své chování a přístupy nebo inspirovat ostatní školy, aby byly ohleduplnější k naší planetě a něco smysluplného pro ni udělaly,“ dodává Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní. Cíl by měl tematicky spadat do některé ze čtyř základních oblastí – třídění a recyklace, šetrná spotřeba vody, předcházení vzniku odpadů nebo klimatická změna.

Do konce října si školy mohou stanovit svůj celoroční cíl

K plnění celoročního cíle se školy zapojené do programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět mohou přihlásit do konce října na webu organizátora. Z nabídky si vyberou aktivity, které budou při plnění svého cíle realizovat. Recyklohraní jim k tomu poskytne metodickou podporu prostřednictvím webu, call centra a ve formě metodických příruček, výukových scénářů, videí, webinářů a seminářů. Za aktivní plnění celoročního cíle dostanou školy extra porci bodů do celoroční hry školního roku 2022/2023.

Loni se do hry zapojily školy z celé republiky, prvních 400 dostalo odměnu a diplom

Do celoroční hry se v minulém školním roce zapojily školy z celé republiky. Co do získaných bodů za aktivitu se v první desítce umístily Základní škola Velké Březno (okr. Ústí nad Labem), za ní následují Základní a Mateřská škola Studenec (okr. Semily); Základní škola Ronov nad Doubravou (okr. Chrudim); Základní škola Týnec nad Labem (okr. Kolín); Základní škola a Mateřská škola Hlavnice (okr. Opava); Základní škola Červená Voda (okr. Ústí nad Orlicí); Základní škola a mateřská škola Třebenice (okr. Litoměřice); Základní škola a Mateřská škola Určice; ZŠ a MŠ Přemyslovice a ZŠ a MŠ Laškov (všechny tři okr. Prostějov).

Školy, které se umístily na 1. až 400. místě, obdržely od Recyklohraní diplom a poukázky na nákup ve vybraném prodejním řetězci. Řada škol tyto poukázky využila na odměny pro děti nebo na nákup pomůcek či drobného vybavení.

Odměnou v regionech byl příspěvek na exkurze

Vedle celostátního pořadí odměnilo Recyklohraní dle získaných bodů také nejlepší školy v jednotlivých krajích. První čtyři nejaktivnější školy v krajských pořadí získaly od Recyklohraní příspěvek ve výši 5 000 Kč na exkurzi do místa či provozovny, které se nějak váží k tématům Recyklohraní. Školy si samy mohly vybrat, kam konkrétně se vypraví.

Projekt má podporu Státního fondu životního prostředí

Celoroční hra a celoroční cíl s Recyklohraním jsou dílčími aktivitami projektu Myslíme jinak! Neplýtváme a omezujeme tvorbu odpadů, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Probíhá od října 2021 do prosince 2024. Projekt by měl pomoci etablovat vzdělávání v tématech udržitelná spotřeba, předcházení vzniku odpadů a oběhové hospodářství na školách tak, aby v něm mohlo být plynule pokračováno i po roce 2024.

Recyklohraní oslovuje přes 3 850 škol

Aktuálně je v programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět registrováno přes 3 850 škol. Pedagogům mateřských, základních a středních škol poskytuje metodickou podporu, výukové scénáře, videa, infografiky a další výukové materiály, připravuje osvětové úkoly pro žáky a studenty, organizuje vzdělávací akce a sběrové kampaně. Na počátku své existence v roce 2008 byly jeho hlavními tématy třídění a recyklace elektra a baterií. Postupně však Recyklohraní svůj záběr rozšiřovalo o předcházení vzniku odpadů, odpovědnou spotřebu, cirkulární ekonomiku a šetrnou spotřebu vody. A právě v těchto tématech chce nyní i díky podpoře SFŽP prohlubovat své angažmá. Dlouhodobými partnery a podporovateli programu jsou společnosti Ecobat a Elektrowin, kolektivní systémy pro sběr a recyklaci baterií a elektrospotřebičů.

_____________________________________________________________________________________________________

 

Projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět vznikl v roce 2008 a jeho cílem je informovat a vzdělávat žáky či studenty MŠ, ZŠ a SŠ z celé ČR o problémech životního prostřední a nutnosti recyklace. V průběhu školního roku jsou vyhlašovány zajímavé úkoly s environmentální tematikou. Pedagogičtí pracovníci ke své práci mohou využívat učební materiál, tzv. Ekoabecedy. Zájemci o praktickou výuku recyklace se mohou zapojit do nejrůznějších sběrových akcí na podporu zpětného odběru použitých baterií a drobného elektrozařízení. Do října 2022 se do programu zdarma registrovalo přes 3 850 škol. Bližší informace o aktivitách v rámci projektu, včetně fotogalerie, lze najít na stránkách www.recyklohrani.cz nebo na www.facebook.com/recyklohrani.

Hlavními partnery Recyklohraní, o.p.s. jsou společnosti ECOBAT s.r.o. a ELEKTROWIN, a.s.