Pardubicko

Školám by s integrací cizinců mohla i letos pomoci dotace

 

P

ardubice se v letošním roce opět plánují zapojit do projektu Ministerstva vnitra cíleného na podporu integrace cizinců. Prostřednictvím státní dotace, o kterou město v rámci projektu žádá, by tak mohly získat přibližně 1,7 milionu korun, které budou využity na začlenění dětí cizinců do mateřských a základních škol, personální náklady spojené s doučováním, realizací kurzu českého jazyka a nákupu pomůcek pro jeho výuku.

Město v rámci dotací z Ministerstva vnitra ČR na podporu integrace cizinců na lokální úrovni uspělo již v letech 2019 a 2020 a letos by v této spolupráci rádo pokračovalo. „Znalost českého jazyka je základ. Děti cizinců často trpí jazykovou bariérou, kterou je nutné vzhledem k výuce odbourat, jinak nebudou schopny porozumět ani základním větám, nebudou chápat zadané úlohy a plnit domácí úkoly. Tempo výuky celé třídy pak díky těmto okolnostem výrazně zpomaluje, a právě tomu se snažíme prostřednictvím projektu integrace cizinců předcházet,“ informuje náměstek primátora zodpovědný za školství a sociální politiku Jakub Rychtecký s tím, že spolu s rozvojem průmyslových zón se také zvyšuje počet dětí cizinců ve školkách a školách. V městem zřizovaných mateřských školách bylo v září loňského roku evidováno 125 dětí cizinců, v základních školách to pak bylo 338 žáků.

Učitelé přitom často naráží na problémy s domluvou nejen u samotných dětí, ale také jejich rodičů, což jim práci s žáky z jiných zemí ještě více komplikuje. Mnohdy navíc suplují práci kvalifikovaných asistentů a dětem cizinců se věnují nad rámec svých povinností. Školám se dlouhodobě nedaří personálně vybavit dostatečným množstvím kvalifikovaných asistentů. „Jejich roli pak přebírají právě pedagogové, kteří s dětmi pracují nad rámec své běžné pracovní náplně a potřebují naši podporu. Do projektu letos zapojíme pět základních a šest mateřských škol, ve kterých je počet dětí cizinců nejvyšší. Děti cizinců potřebují při vstupu do pro ně naprosto neznámého školského systému podpořit a pomoci s jejich integrací do školního kolektivu. Naším cílem proto je podpořit proces integrace dětí ve školách cestou individuální práce pedagogů se žáky. Tento model, kdy pedagog s dítětem pracuje přímo ve škole, máme navíc již ozkoušený v několika mateřských i základních školách z předchozích let a jednoznačně se osvědčuje,“ podotýká náměstek Rychtecký a doplňuje, že v případě schválené žádosti o dotaci by se město na projektu podílelo částkou přibližně 187 tisíc korun s tím, že město na to má v rozpočtu připravené peníze.

Děti budou moci v rámci podpory integrace cizinců navštěvovat také kurzy českého jazyka, které budou probíhat v prostorách ZŠ Závodu míru a kterých se mohou zúčastnit i žáci z jiných základních škol zřizovaných městem. Do projektu se přitom zapojí MŠ K Polabinám, MŠ Pastelka, MŠ v ulici Mladých v Polabinách, MŠ Benešovo náměstí, MŠ Stonožka v Polabinách a MŠ Pospíšilovo náměstí, ze základních škol to jsou ZŠ Štefánikova, ZŠ Erno Košťála, ZŠ Závodu míru, ZŠ Benešovo náměstí a ZŠ Prodloužená.