AktualityPardubicko

Seznamte se s dobrovolnictvím v Pardubickém kraji

Z

ajímá vás, co dobrovolníci v našem kraji dělají? Chcete zapojit dobrovolníky ve své organizaci nebo se sami stát dobrovolníkem? Potřebujete poradit ve vašich stávajících aktivitách? Pak si nenechte ujít Dny dobrovolnictví Pardubického kraje!

Dny dobrovolnictví pořádá v termínu 12.–13. srpna 2021 Regionální dobrovolnické centrum Pardubického kraje, provozované Koalicí nevládek Pardubicka. Uskuteční se v rámci Sportovního parku Pardubice. Prezentační místo najdou návštěvníci hned u vstupu do parku Na Špici, poblíž soutoku Labe a Chrudimky. „Rádi bychom představili interaktivní formou různé dobrovolnické programy. V našem DOBROstanu se postupně vystřídá patnáct dobrovolnických center a organizací z celého kraje. Ty mají připraveny zábavné aktivity pro děti i dospělé, kteří se při nich dozvědí, kde všude se dobrovolníci zapojují a jakým činnostem se věnují. Kromě pestrých informací si od nás odnesou i malé odměny. Po oba dny se k nám rovněž mohou jednotlivci či organizace přijít poradit, jsme připraveni zodpovědět jakýkoliv dotaz z oblasti dobrovolnictví,“ uvádějí Lucie Křivková a Kateřina Mužíková, koordinátorky Regionálního dobrovolnického centra Pardubického kraje. Podrobný program akce je k dispozici na webovém portálu www.dobrokraj.cz.

Pořádání Dnů dobrovolnictví se v Pardubickém kraji stalo už téměř tradicí. Byly každoročně organizovány jako „putovní“, jejich přípravám se postupně věnovala dobrovolnická centra z celého regionu vždy ve spolupráci s Pardubickým krajem. Tato akce si klade za cíl dostat dobrovolnictví do širokého povědomí a rovněž sloužit
k propagaci dobročinné práce vyzdvižením jejího hlubokého významu. „Poslední rok a půl byl důkazem toho, že dobrovolnictví doslova hýbe společností. I v našem kraji je tomu tak a díky jednotlivým dobrovolnickým centrům, která zde působí, se ho daří stále rozvíjet. Dobrovolníci nám svým elánem a zapojením do různorodých činností dokazují, že jejich role je mnohdy nezastupitelná. Dny dobrovolnictví Pardubického kraje jsou proto skvělým způsobem, jak tuto oblast ještě více představit a přiblížit veřejnosti. Mají být ale i poděkováním všem dobrovolníkům za jejich nezištnou a obětavou práci,“ shrnuje Pavel Šotola, krajský radní pro sociální péči
a neziskový sektor.

Po loňské pauze vynucené covidovou pandemií se letošního pátého ročníku ujalo právě Regionální dobrovolnické centrum Pardubického kraje. To funguje od května 2020 jako zastřešující a metodické zázemí pro realizaci dobrovolnických aktivit v kraji. Je informačním a kontaktním místem pro dobrovolníky, neziskové a příspěvkové organizace či obce. Regionální dobrovolnická centra jsou pilotně provozována v 11 krajích v rámci projektu Ministerstva vnitra ČR „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“, financovaného z Operačního programu zaměstnanost ESF, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724.