Pardubicko

Seminář na ožehavé téma s dopadem na každého

V

e čtvrtek 10. listopadu pořádají od 10 do 12 hodin v zasedací místnosti magistrátu v ul. U Divadla 828 (zvýšené přízemí) Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje a Energetický regulační úřad (ERÚ) odborný seminář týkající se aktuálních problémů spotřebitele souvisejících s uzavřenou smlouvou o sdružených dodávkách elektřiny nebo plynu. Vstup na akci, jejíž téma se týká doslova každého, je zdarma.

Přednášející Martin Šebesta z Oddělení ochrany spotřebitele ERÚ přítomné seznámí s okruhy problémů, se kterými se spotřebitelé na tento ústřední orgán státní správy nejčastěji obracejí, i s možnostmi jejich řešení. Pochopitelně zbyde také čas na diskusi a dotazy.

Vzhledem k omezené kapacitě sálu prosí organizátoři zájemce o účast o rezervaci místa na e-mailu pardubice@nrzp.cz, možná je také telefonicky na čísle 736 751 202.

(mk)