Pardubicko

S vnoučaty a téměř 3 promile jela na výlet

Babička vyvezla svá vnoučata. 

O uplynulé neděli kolem poledne nám na linku 158 telefonoval všímavý občan, neboť měl obavu o řidičku vozidla Ford, která nedaleko pardubického Ideonu jela dost znepokojivou jízdou. Podle oznámení přejížděla chodník, travnatý pás, obrubníky a vracela se zpět na silnici. Kolegyně na lince 158 si pochvalovala počínání oznamovatele, který se za paní vydal a snažil se zjistit, co se stalo, zda nemá zdravotní problém a nechce pomoci. Úžasnou souhrou našich operačních důstojníků a „pána v terénu“ se podařilo paní zamezit v další jízdě a během chvíle byla na místě i jedna z policejních hlídek.

Řidička se oznamovateli i policistům zpočátku zdála v pořádku, na nic si nestěžovala, uváděla, že žádný akutní zdravotní problém nemá, přivolání záchranné služby odmítla. Když vystoupila z vozidla, otevřela zadní dveře a tam měla svá dvě nezletilá vnoučata. Policisté i přítomný oznamovatel se jí opakovaně ptali, zda je v pořádku. Následně kolegové přistoupili k provedení klasické kontroly řidiče včetně provedení dechové zkoušky na přítomnost alkoholu v dechu. V tu chvíli byli všichni přítomní celkem překvapeni, protože 69letá babička, která vyvezla svá vnoučata plavat do aquacentra, nadýchala 2,64 promile alkoholu.

K dětem jsme přivolali rodiče, kteří si je převzali, babička putovala na záchytku na odběry krve a vysloužila si zahájení úkonů v trestním řízení pro podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky ve druhém odstavci, neboť je podezření, je ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodila vlivem návykové látky, vykonávala činnost, kterou by mohla ohrozit  život nebo zdraví lidí a způsobit havárii nebo dopravní nehodu. Po všech provedených úkonech byla babička předána svým blízkým.

Touto zprávou bychom ještě jednou chtěli vyzdvihnout skvělou pomoc oznamovatele, neboť jsme nemohli vyloučit závažné zdravotní problémy řidičky. Chválíme a žádáme NEBUĎTE LHOSTEJNÍ!!!

Policie Pardubického kraje