Kulturní akce

Rondokubistické památky v Poličce slaví 100 let

Č

eské art deco, obloučkový kubismus či národní dekorativismus … všechny tyto názvy označují jeden architektonický styl – RONDOKUBISMUS, který patří do pokladnice evropského kulturního dědictví … a jeho výraznou stopu najdeme i v Poličce!

Rondokubismus se zrodil ve dvacátých letech 20. století jako svébytná odrůda kubismu. Název slohu vznikl podle charakteristických kruhů a půloblouků na fasádě. Tento originální architektonický styl si našel své nadšence v jediné zemi na světě, a to v tehdejším Československu.

Potřeba bytů v Poličce pro obyvatele města, ať již se jednalo o městské úředníky, profesory učitelského ústavu či lékaře a později i pro důstojníky přidělené do muniční továrny, podnítila v době první republiky čilý stavební ruch. Nejzřetelnější byl na dosud téměř nezastavěném území za Synským rybníkem, kde dosud stála pouze budova někdejšího c. k. učitelského ústavu (dnešního gymnázia) a několik stodol.“ uvádí historik umění PhDr. David Junek. „V letech 1923 a 1924 vznikly v relativné krátkém čase dva soubory architektonicky zajímavých rondokubistických činžovních domů. Na nábřeží Svobody byly vystavěny čtyři a v ulici E. Beneše pět domů, všechny podle návrhu architekta Václava Flégla z Prahy.“ dodává. Letošní rok si tedy připomínáme 100. výročí dokončení unikátní urbanistické kompozice činžovních domů na nábřeží.

Při příležitosti Mezinárodního dne průvodců pořádá muzeum v sobotu 18. února 2023 komentovanou procházku po památkách rondokubistické architektury v Poličce s poutavým výkladem PhDr. Davida Junka. Odchod z muzea je plánován na 14. hodinu.

 

Více na www.cbmpolicka.cz