Aktuality

Řídicí výbor ITI podpořil poslední projekt programového období 2014-2020

Ř

ídicí výbor ITI na svém 57. jednání schválil poslední projektový záměr a tím završil čerpání finančních prostředků z rezervované alokace pro ITI Hradecko-pardubické aglomerace v programovém období 2014-2020.

Členové Řídicího výboru ITI na svém říjnovém jednání v historickém sále pardubické radnice projednali poslední projekt z oblasti dopravy, který pomyslně protnul cílovou pásku programového období 2014-2020. „Úspěšné první dotační období nástroje ITI bylo v rámci Hradecko-pardubické aglomerace završeno schválením projektového záměru v aktivitě cyklodoprava, který získá dotační podporu z alokace u Integrovaného regionálního operačního programu,“ upřesnil primátor Pardubic a předseda Řídicího výboru ITI Martin Charvát. Poslední výzvy pro programové období 2014-2020 bylo možné vyhlásit nejpozději do 30. června roku 2021.

Poslední finanční prostředky směřovaly k dobudování další části projektu Stezky Mechu a Perníku, v úseku z Vysoké nad Labem do Opatovic nad Labem, který byl na předchozím jednání z důvodu chybějící projektové dokumentace vrácen žadateli k dopracování. „Jsme rádi, že se nám ve stanoveném termínu podařilo požadované přílohy doplnit a můžeme začít připravovat plnou žádost o dotaci. Zároveň pokračujeme v přípravách dalších úseků, které plánujeme realizovat v příštím programovém období,“ dodal manažer cyklostezky Tomáš Jeřábek. V budoucnu by mělo postupnou realizací všech úseků „Cyklostezky Hradec Králové – Pardubice: Stezka mechu a perníku“ dojít k propojení obou jádrových krajských měst v aglomeraci.

V následujících měsících bude Hradecko-pardubická aglomerace pokračovat v přípravách programového období 2021+. „Během prázdnin probíhala jednání se všemi klíčovými partnery v území, kteří představili své projektové záměry na jednáních tematických pracovních skupin a zapracovali je do interního monitorovacího systému ITI. Na jejich základě jsme následně vytvořili návrhy tzv. integrovaných řešení, které budou v průběhu října a listopadu představeny a dále rozpracovány na odborných pracovních skupinách. Následně budou z těchto projektů zahrnutých v integrovaných řešeních vybírány strategické projekty, které získají rezervaci dotačních prostředků v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace. O celkové výši alokace pro Hradecko-pardubickou aglomeraci zatím rozhodnuto není, avšak již teď víme, že klíčový Integrovaný regionální operační program vyčlení pro Hradecko-pardubickou aglomeraci 1,9 miliardy korun. O výši alokací z ostatních operačních programů prozatím stále jednáme se zástupci jednotlivých ministerstev,“ uzavřel manažer ITI Filip Hoffman.

Dokončení Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace je předpokládáno v prvním čtvrtletí roku 2022. První aglomerační výzvy pro programové období 2021-2027 by tak mohly být vyhlášeny v druhé polovině roku 2022.

 

Projektové záměry schválené ŘV ITI dne 6. 10. 2021:

Název projektu

Příspěvek Unie (Kč)

Cyklostezka Hradec Králové – Pardubice: Stezka Mechu a Perníku – most Vysoká nad Labem – Opatovice nad Labem

9 350 000,00

Plnění Strategie ITI k 1. 10. 2021

 • vyhlášeno a ukončeno 91 výzev nositele ITI v celkové sumě 6 553 331 980 Kč
 • Vyjádření ŘV ITI získalo 197 projektových záměrů v dotační částce 5 540 801 872 Kč
  • z toho 8 projektových záměrů v dotační částce 102 155 060 Kč získalo negativní Vyjádření ŘV ITI (bez možnosti úspěšně podat plnou žádost)
  • 128 záměrů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou výší podpory EU 3 192 612 816 Kč
 • vyhlášeno 47 výzev Zprostředkujícího subjektu ITI (ZS ITI) v celkové sumě 3 557 302 138 Kč (ukončeno 41 výzev ZS ITI, 6 výzev probíhá)
 • k hodnocení na ZS ITI/ŘO bylo předloženo 154 projektů v celkové částce 3 926 904 121 Kč
  • 124 projektů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou možnou výší podpory EU 3 153 904 004 Kč
 • 119 projektů za 2 827 411 767 Kč dotačních má vydaný právní akt
 • 80 projektů již fyzicky ukončeno s podporou EU ve výši 950 767 853 Kč
 • 74 projektů ukončeno i finančně ze strany ŘO s podporou EU ve výši 888 913 676 Kč

Více informací naleznete na http://iti.hradec.pardubice.eu/