Uncategorized

Regionální dobrovolnické centrum Pardubického kraje se představí veřejnosti

O

d května letošního roku v Pardubickém kraji funguje Regionální dobrovolnické centrum, které je provozováno Koalicí nevládek Pardubicka (KONEP). Ve středu 30. září přivítá odbornou i laickou veřejnost ve svém sídle v pardubickém Evropském spolkovém domě v rámci Dne otevřených dveří. Každý, koho zajímá téma dobrovolnictví, chce začít s dobrovolnictvím ve své organizaci nebo jako dobrovolník či potřebuje radu ve svých současných dobrovolnických aktivitách, může nové centrum navštívit.

„Jsme nejen zastřešujícím, metodickým a koordinačním zázemím pro realizaci dobrovolnických aktivit a programů v kraji, ale snažíme se také o ukotvení významu dobrovolnictví do povědomí široké veřejnosti. Proto bychom rádi v rámci prvního Dne otevřených dveří podrobně představili aktivity našeho centra. V čase od 9 do 17 hodin budou v jeho prostorách v Klášterní ulici č.p. 54 pro hosty připraveny zajímavé prezentace či individuální konzultace. Vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci a s ohledem na zavedená opatření chceme zajistit maximální bezpečnost a komfort návštěvníků. Proto prosíme případné zájemce o potvrzení své účasti předem na e-mail: dobrovolnik@konep.cz“, sděluje Kateřina Mužíková, koordinátorka Regionálního dobrovolnického centra Pardubického kraje.

 Úkolů centra, jichž se postupně ujímá, je celá řada. Povede například databázi organizací, kde dobrovolníky potřebují, i osob, jež mají zájem jako dobrovolníci pomáhat. Zaměří se na propagaci dobrovolnictví v kraji, ať už prezentacemi na akcích jako jsou různá setkání neziskových organizací, Den dobrovolnictví nebo právě „dny otevřených dveří“, tak prostřednictvím připravovaného webu www.dobrokraj.cz a sociálních sítí. Pomocí nich umožní snazší orientaci v novinkách a informacích z oblasti dobrovolnictví v kraji i celé ČR. Rovněž má kontaktní místo v sídle KONEPu otevřené pro veřejnost. V rámci své činnosti nabízí nejen odborné poradenství, ale i bezplatné vzdělávání pro dobrovolníky a jejich koordinátory. Důležitá bude také spolupráce s krajským úřadem a místními samosprávami na tvorbě koncepcí či strategií rozvoje a podpory dobrovolnictví v kraji.

 „Letos na jaře se ukázalo v plné síle nenahraditelné zapojení dobrovolníků zvláště v oblasti sociální pomoci. Regionální dobrovolnické centrum má nástroje na to, jak rychle a účinně pomoc dobrovolníků do konkrétního místa zprostředkovat, pokud někde vyvstane taková potřeba, a to v úzké spolupráci s lokálními dobrovolnickými centry a organizacemi“, vyzdvihl jednu z důležitých rolí centra Pavel Šotola, krajský radní pro sociální péči a neziskový sektor.

 Regionální dobrovolnická centra působící aktuálně v 11 krajích jsou informační a kontaktní body pro dobrovolníky, neziskové a příspěvkové organizace či obce, která mají zlepšit dostupnost dobrovolnictví a přispět k lepšímu propojení nabídky a poptávky po dobrovolnictví v regionech. Centra zřizuje a finančně podporuje Ministerstvo vnitra ČR v rámci projektu „Rozvoj dobrovolnictví v ČR“ podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost ESF.

„Smysluplnost tohoto projektu tkví v nepopíratelné potřebě podporovat myšlenku dobrovolnictví na lokální, regionální i celostátní úrovni. Právě v této nesnadné době je třeba upevňovat mezilidskou soudržnost a základy, na nichž stojí zdravá a silná občanská společnost“, zdůrazňuje Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR a místopředsedkyně správní rady Koalice nevládek Pardubicka.