PardubickoUncategorized

„Listujeme“ internetovými encyklopediemi

P

arpedie, PARdubická encykloPEDIE Klubu přátel Pardubicka, obsahuje několik tisíců hesel, která určitým způsobem souvisejí s naším městem. V roce 2018 a 2020 k nim přibyla celkem čtyři týkající se České abilympjské asociace, agilní neziskovky s řadou aktivit převážně pro osoby se zdravotním postižením.

Konkrétně se jedná o následující hesla:

– abilympiáda www.parpedie.cz/cti-zaznam.php?id=Abilympiada&rozc=v%9Ae

– Centrum Kosatec  www.parpedie.cz/cti-zaznam.php?id=Kosatec

– Česká abilympijská asociace www.parpedie.cz/cti-zaznam.php?id=ceska_abilympijska_asociace

– zážitkový seminář  www.parpedie.cz/cti-zaznam.php?id=Zazitkovy_seminar

Od září 2020 se Asociace online představuje také v české verzi Wikipedie. Heslo kromě stručnějšího pojetí „parpedijních“ informací přináší pochopitelně také mnohé další včetně fotografií – číst můžete zde:

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_abilympijsk%C3%A1_asociace