Pardubicko

Radnice má hotovou elektronizaci žádostí o dotace

R

adnice postupně začíná s přeměnou podávání žádostí o dotace z listinné formy do elektronické. První oblastí, kde je tato nová podoba zavedena, jsou Pardubičtí tahouni, od nového roku by pak měla fungovat v rámci všech dotačních titulů města.

Žadatelé se této novinky bát nemusí, podávání žádostí je intuitivní a práci jim spíše usnadní. „Kompletní elektronizace přinese zjednodušení oběma stranám, nejen samotným žadatelům, ale také správcům jednotlivých dotačních titulů vyhlášených statutárním městem Pardubice. Elektronické podávání žádostí by mělo snížit chybovost, se kterou se setkáváme u listinné podoby. Systém totiž žadatele například upozorní, že některé položky opomenul vyplnit, položky, které je nutné vyplnit a které nikoli, budou navíc viditelně rozlišeny,“ popisuje tuto dotační novinku náměstek primátora Jakub Rychtecký. Zájemci o dotace se navíc mohou kdykoli k rozpracované žádosti vrátit, a to díky možnosti uložit si z části vyplněný formulář. „Kromě toho přinese tato metoda značnou úsporu času, jelikož systém podávání žádostí je propojen s interním systémem magistrátu. Zpracování žádostí se tak stává jednodušší, jelikož správce daného dotačního titulu nemusí listinné žádosti do systému opětovně zadávat,“ doplňuje náměstek Rychtecký s tím, že subjekt, který o dotaci žádá, nemusí v případě této modernizace disponovat datovou schránkou.

Žadatel se před vyplněním elektronické žádosti zaregistruje do portálu, odkaz k němu přitom nalezne přímo u konkrétních dotačních titulů. Profil, který si potenciální příjemce dotace registrací vytvoří, navíc bude možné využívat opakovaně při podávání žádostí v následujících obdobích.

Prvním dotačním titulem, pro který je tato nová forma podávání žádostí spuštěna, se stali Pardubičtí tahouni, ke kompletní elektronizaci by přitom mělo dojít začátkem roku 2021. „Pardubičtí tahouni jsou pro nás prvním ostrým testem, žádosti je možné podávat již pouze elektronicky do 16. října. Podmínkou k získání tříleté podpory města je jednak desetiletá tradice v pořádání dané akce i skutečnost, že město je vlastníkem ochranné známky akce,“ dodává Jakub Rychtecký, který stál u zrodu Pardubických tahounů.

Kromě snahy o modernizaci a větší efektivitu v rámci podávání žádostí radnice zpřesnila, v jakém případě hrozí žadatelům sankce. Příjemce dotace se tak nyní nesmí v průběhu 5 let dopustit opakovaného závažného pochybení, jinak bude z dotačního řízení vyloučen na dobu 3 let. Při prvním závažném pochybení platí, že bude vyřazen na rok. Co je závažným pochybení, upravují rovněž zastupitelstvem schválené zásady.