AktualityVolný čas

Průvodci využívají uzavření muzea ke zbudování prostoru pro workshopy

 

 
P

řestože jsou muzea celoplošně pro veřejnost uzavřena a tudíž není koho provázet, rozhodly se průvodkyně poličského muzea nezahálet a vlastními silami zbudovat dílnu, která bude v budoucnu sloužit návštěvníkům i školním skupinám.

 

Ačkoliv je Městské muzeum a galerie Polička velkým objektem, dlouhodobě v něm chyběl prostor pro tvoření a workshopy. Doposud se tyto akce uskutečňovaly v hudebním sále, který je sice prostorný, avšak konání zde potřebovalo mnohdy náročné přípravy od zakrývání parketové podlahy až po nanošení matriálů a pomůcek. Nyní bude vše při ruce.

 

„Naše průvodkyně přišly nejen s onou myšlenkou, ale také se hned s vervou pustily do náročného vyklízení bývalého archivu, kde se za roky nahromadilo mnoho předmětů a materiálů i sbírkové povahy, které se nyní přesunuly a roztřídily do depozitářů a skladů. Práce je to na několik týdnů a rozhodně nekončí, v tuto chvíli bych řekla, že jsou tak v polovině. Reorganizací vznikl prostor, kam se budou moci nastěhovat jak pomůcky využívané i v edukačních programech pro školy, jako je třeba gravírování a malování skla, tak pro tvoření z běžných i přírodních materiálů. Doufáme, že to nebude dlouho trvat a brzy novou dílnu využijeme,“  informuje Alena Zavoralová z poličského muzea.

 

„Odborní pracovníci věnují čas péči o rozsáhle sbírky jak muzea, tak i galerie, která pod muzeum spadá. Ty je potřeba evidovat, udržovat, inventarizovat a dokumentovat. Současně připravujeme výstavy na hlavní sezónu. V letošním roce se jedná o HRÁTNICI ANEB HRAVOU RADNICI pro chytré a šikovné hlavičky a také dotykovou výstavu k výročí 600 let od vstupu husitských vojsk do Poličky plná válečné zbroje, dámských gotických šatů, hravých aktivit i vyrábění s názvem ŽIŽKA PŘED BRANAMI,“ dodává.

 

Podrobnosti na www.cbmpolicka.cz