Pardubicko

Přijďte na Vědecko-technický jarmark

V  ědecko technický jarmark Univerzity Pardubice se vrací po dvouleté pauze do centra města na Pernštýnské náměstí. Zájemci bez rozdílu věku se mohou ve čtvrtek 16. června od 10 do 17 hodin ponořit do tajů vědeckých principů i každodenních věcí, které nás obklopují. Univerzita pořádá akci společně s partnery v rámci městských slavností Zrcadlo umění.

Těšit se můžete na program z mnoha oblastí:

chemie • elektrotechnika • zdravotnictví • finance • fyzika • robotika • programování 

virtuální realita • historie • doprava • kultura • pohyb • bezpečnost • chemická show

Univerzita přizvala na akci také některé partnery. Dobrovolní hasiči představí svoji techniku a Střední průmyslová škola chemická interaktivní chemickou show. S městskou policií každý zjistí, jak se chovat bezpečně v silničním provozu.

Vstup na speciální celodenní populárně-naučný program je ZDARMA.

Akce se koná za podpory statutárního města Pardubice a Pardubického kraje.