Turistika

Převážně pravobřežní labské cesty a cestičky

Převážně pravobřežní labské cesty a cestičky 

Základní informace:

– 9 kilometrů, zanedbatelné převýšení

– většinou zpevněné komunikace včetně městských, částečně také cyklotrasa č. 2 Labská – zvýšená opatrnost, vhodné i pro děti nebo osoby s omezením pohybu

Dopravní spojení:

– při cestě od hlavního nádraží ČD zastavují na Masarykově nám. téměř všechny autobusové i trolejbusové linky MHD, kromě 1, 4, 5, 7, 11, 14, 15,18 , 25–29 (odkaz: https://www.cd.cz)

Zajímavosti:

– Tyršovy sady (odkaz: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tyr%C5%A1ovy_sady_(Pardubice)

pod zámkem (odkaz: https://www.vcm.cz/)

– zdymadlo (odkaz: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zdymadlo_Pardubice)

– lanové centrum (odkaz: http://lanovecentrum-pardubice.cz/)

– koupaliště Cihelna: (odkaz: http://www.koupalistepardubice.cz/)

– výletní loď Arnošt z Pardubic (odkaz: http://www.lod.cz/)

Trasa:

Od zastávky MHD na Masarykově nám. ke křižovatce se semafory, dále vpravo Sukovou tř. ke křižovatce s ul. Na Hrádku. Zde po přechodu po schodech přes rekonstruované Tyršovy sady do Labské ul. ke zdymadlu se zelenou turistickou značkou. Po ní přes řeku a za průmyslovým areálem doprava po cyklotrase č. 2 kolem areálu vodních sportů ke konci slepého ramene řeky (Malý Slepák). Po odbočení vlevo přímým směrem k další odbočce doleva za slepým ramenem a podél chat k transformátoru k zelené značce. Zde vlevo po břehu cestou pod stromy ke koupališti a lanovému centru zpět před zdymadlo.

Přímou cestou po vyšlapané stezce přímo na břehu) k mostu Pavla Wonky. Po jeho podejití a odbočení vpravo přes řeku na levý břeh k výchozímu místu do centra města s dostatkem příležitostí k občerstvení i k případným nákupům.