Pardubicko

Přes 10 let se schizofrenií a bez hospitalizace: Osoby s duševním onemocněním nemusí žít za zdí

D 

nes je Světový den schizofrenie. Jeho cílem je zvýšit povědomí o nemoci, vyvrátit zažité mýty a rozptýlit pověry, kterých je obecně kolem duševních onemocnění plno.

V Pardubickém a Královéhradeckém kraji podporuje právě osoby se schizofrenií (i s dalšími vážnými duševními onemocněními) organizace Péče o duševní zdraví. V roce 2022 podpořila 1089 klientů a vždy se společným cílem – žít spokojeně v místě, kde klient chce.

Příběh paní S: nebe vidíte modře, ale svět vás přesvědčuje, že je červené!

Život se schizofrenií není jednoduchý, se správnou podporou je ale možné překonat překážky, které onemocnění do života klade a žít plnohodnotně, ve společnosti, nikoliv za zdí ústavu či izolovaně od společnosti. Dokazuje to příběh paní S., která je už přes 10 let klientkou Péče o duševní zdraví a daří se jí žít doma, bez hospitalizace.

Představte si, že během dne nezažijete ani okamžik radostného pocitu z toho, že vás má někdo rád, že svítí slunce, … protože nic z toho neproniklo přes nemoc. „Představte si to zoufalství, že se díváte na nebe, které vidíte jasně modré, ale celý svět vás přesvědčuje, že je červené. Tak to měla paní S. mnoho let, a takovou jsme ji potkali my,“ popsal Pavel Provazník, vedoucí Střediska Péče o duševní zdraví v Rychnově nad Kněžnou.

Když se stala klientkou Péče o duševní zdraví, byla velmi společensky osamělá. Schizofrenie jí do života vstoupila už na gymnáziu. Začala být podezřívavá vůči spolužákům, že mají postranní úmysly, nemají ji rádi, chtějí jí ubližovat. Byla přesvědčena, že slyší, jak se o ní baví, jak je příšerná, zlá, dávali jí hnusné přezdívky. Tyto pocity se týkaly i sousedů a lidí, které náhodně potkala. Začala mít velké pochybnosti o sobě a vlastní hodnotě, protože ona „je přeci zlá“. Její prospěch se začal horšit a z premiantky se stala sotva odmaturující studentkou. To její sebevědomí podlomilo o to víc.

Začala se léčit na psychiatrii, avšak nikdo jí nevysvětlil, jak její onemocnění funguje, jaké má projevy a jak s nimi bojovat. Snažila se pracovat, jenže i přes veškerou léčbu stále prožívala duševní muka, která ji způsobovala pevná přesvědčení o tom, jaká je realita kolem ní a okolí nemělo pro to žádné pochopení.

S podporou bojuje a daří se

„Klientku intenzivně podporujeme, aby se naučila zvládat přítomnost cizích lidí, například jít si sednout třeba do kavárny, aniž by po 5 minutách chtěla utéct. Učíme ji, jak své nemoci rozumět, jak vlastně funguje a jak s nemocí žít, aniž by její život ovládala,“ popsala sociální pracovnice Pavla Mňuková.

Paní S. nyní navštěvuje pravidelně společné aktivity s dalšími klienty, byla i na vícedenním pobytu. Velkým úspěchem je rozhodně to, že všechny zátěžové situace a propady hloub do nemoci zvládla s pomocí své psychiatričky a s podporou sociálních pracovníků z Péče o duševní zdraví doma, více než 10 let nemusela být hospitalizovaná, a to rozhodně není málo.

„Stále bojuje s pochybnostmi, sužují ji nejistoty a falešná přesvědčení, a to i s vysokou dávkou léků. Neví, zda má věřit tomu, co jí říká hlava nebo její okolí o realitě, ale je silná a bojuje. Každý den,“ doplnila Mňuková.

Již 4. centrum duševního zdraví

V Pardubickém a Královéhradeckém kraji má Péče o duševní zdraví 7 středisek, z toho 3 centra duševního zdraví. Již brzy otevře i 4. centrum duševního zdraví v Náchodě. V centrech duševního zdraví působí multidisciplinární tým, který tvoří psychiatr, psycholog, zdravotní sestry a sociální pracovníci. Součástí týmu je také peer konzultant, což je osoba s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Ve střediscích působí sociální pracovníci, zdravotní podpora je zajištěna spoluprací s externími odborníky.

 „Tým jezdí za klienty domů či na jiné domluvené místo a podpora je vždy přizpůsobena potřebám konkrétního klienta. Když je potřeba, vyrazí za klientem například zdravotní sestra i sociální pracovník, jindy se klient setká s psychiatrem. S klienty se tým může vidět i denně a nabídnout efektivní podporu,“ přiblížil fungování centra ředitel neziskové organizace Péče o duševní zdraví, Mgr. Petr Pavlíček. Cílem této zdravotně sociální služby je, aby osoby s duševním onemocněním mohly žít, kde chtějí, nikoliv za zdmi ústavů.

Základní fakta o schizofrenii:

  • postihuje zhruba jedno procento populace,
  • v České republice se se schizofrenií potýká zhruba 100 000 lidí,
  • příčiny vzniku nejsou přesně známy,
  • postihuje stejně často muže jako ženy,
  • obvykle se projeví mezi 15. až 35. rokem života.

Jak vypadá práce multidisciplinárního týmu? Podívejte se na toto video: https://www.youtube.com/watch?v=WpN0kPE942Y.