Aktuality

Poklepáno, předáno. Stavba polytechnických dílen a GAMPY může začít

 

V

jedné části Automatických mlýnů stavbaři již pracují na výstavbě Východočeské galerie, do té další se mohou přesunout od dnešního dne. Zástupci města spolu s dodavatelem poklepali základní kámen a symbolicky tak dnes zahájili práce na stavbě kulturně-vzdělávacích projektů Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic.

„Jsem rád, že se nám podařilo zahájit stavbu ještě před koncem tohoto roku a předat část areálu do rukou zhotovitelských firem. Věřím, že stavba, kterou z velké části podpoří dotace Evropské unie, bude probíhat podle plánu a my zde brzy budeme moci otevřít nové sídlo městské galerie a moderní vzdělávací centrum, které významnou měrou přispěje k rozvoji technických oborů a spolu s dalšími projekty areál mlýnů opět oživí,“ informuje primátor Pardubic Martin Charvát s tím, že náklady spojené se stavební částí dosahují výše necelých 271 milionů korun, z čehož přes 170 milionů korun pokryjí dotace z EU a státního rozpočtu.

„Těší mě, že jsme se dostali od náročných příprav, se kterými jsme začali v roce 2015, k zahájení stavby. Jsem přesvědčený, že výsledek bude stát za to a Automatické mlýny budou pro Pardubice tím, čím jsou pro Ostravu Dolní Vítkovice. Z pohledu koordinace všech kroků je to jeden z nejnáročnějších projektů města.

Z tohoto důvodu jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci v areálu Winternitzových automatických mlýnů mezi městem, manželi Smetanovými a Nadací Automatické mlýny. Konkrétně je součástí smlouvy zejména řešení otázek souvisejících s vybudováním zpevněných ploch v okolí stěžejních budov podle projektů jednotlivých účastníků smlouvy, včetně povinnosti dokončit výstavbu ve sjednaném termínu.

Vybudování největších ploch veřejných prostranství před i uvnitř areálu zajistí Nadace Automatické mlýny. Město se dále touto smlouvou například zavazuje k vybudování veřejných částí inženýrských sítí, jako jsou veřejný vodovod, splašková a dešťová kanalizace,“ vysvětluje hlavní koordinační body náměstek primátora zodpovědný za školství Jakub Rychtecký a dodává, že Nadace je dle smlouvy povinna umožnit městu připojení budovy Centrálních polytechnických dílen a Galerie města Pardubic na elektrifikaci Automatických mlýnů, kterou se zavázala vyřešit. Další povinností Nadace je ve sjednaném termínu provést na své náklady demolici stávajících objektů v areálu Automatických mlýnů.

Areál Winternitzových automatických mlýnů, jejichž provoz byl ukončen v roce 2013, patří mezi nejvýznamnější stavby moderní české architektury, navíc se jedná o jednu z technických kulturních památek na území ČR. Centrální polytechnické dílny a GAMPA se budou nacházet v místě bývalého skladu balené mouky, který spolu se souvisejícími pozemky a projektovou dokumentací město od soukromého vlastníka odkoupilo v roce 2018.

V současné době se v areálu připravují kromě CPD a GAMPY další dva projekty – expozice Gočárova muzea v silu spolu s projektem veřejných prostranství v areálu mlýna a Východočeská galerie. Práce na stavbě Východočeské galerie, jejímž investorem je Pardubický kraj, jsou přitom již v plném proudu.

Centrální polytechnické dílny a GAMPA promění část mlýnů v kulturně vzdělávací centrum celé Hradubické aglomerace, jehož prostřednictvím bude nejen možné poskytnou lidem od 3 do 99 let nadstandardní vzdělávání na evropské úrovni, ale zároveň ji proměnit v místo volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie.

V dopoledních a odpoledních hodinách zde bude probíhat bloková výuka pro děti a žáky mateřských i základních škol, ale i studenty středních škol, kteří budou poznávat svět nejen prostřednictvím teorie, ale konkrétního projektu a prožitku, zážitkových metod a experimentů. Pozdní odpoledne a víkendy budou určeny pro veřejnost, rodiny a jednotlivce všech generací včetně možností rekvalifikací a školení zaměstnanců firem z regionu.