Kulturní akce

Poezie Miroslava Holuba na Malé scéně Východočeského divadla Pardubice

V 

ýchodočeské divadlo Pardubice chystá poetický večer, který připomene sté výročí narození Miroslava Holuba, jednoho z nejznámějších českých básníků na světě. Pořad s názvem Ono se letělo se uskuteční ve čtvrtek 2. listopadu od 19 hodin výjimečně na Malé scéně ve dvoře.

„Miroslav Holub patří k nejpřekládanějším českým básníkům, jeho verše byly přeloženy asi do čtyřiceti jazyků. Skromně to vysvětloval tvrzením, že jeho „poezie všedního dne“ se snadno překládá. K jeho světovosti ovšem přispěla i jeho hlavní profese, imunologie. V tomto vědním oboru dospěl na špičkovou úroveň, napsal 150 vědeckých prací a o jeho výzkumnou práci byl mimořádný zájem v zahraničí. Jeho profesní kontakty mu příležitostně umožňovaly i tvůrčí pobyty a publikaci v zahraničí. Většina jeho básnického díla vyšla v angličtině, jeho básně zdobily i vozy londýnského metra a existuje britský básnický klub s názvem Holub. A jménem Miroslavholub byla pojmenována planetka obíhající v hlavním pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem, objevená 27. listopadu 1995,“ uvádí dramaturgyně Jana Pithartová.

Čím byl Miroslav Holub známější v zahraničí, tím méně se o něm vědělo doma. A dnes se na něj bohužel už pomalu zapomíná. „Po roce 1968 upadl v nemilost a znovu začaly jeho knihy vycházet až v polovině 80. let. Roku 1982 sice vyšla nenápadná sbírka Naopak, ale v mizivém nákladu. Dlouho nebyl oficiálně uznáván jako spisovatel a jako vědec byl znám jen v poměrně úzkém okruhu odborníků z oboru,“ dodává Jana Pithartová.

Poctu nevšednímu básníkovi všedního dne připravil Jiří Seydler, účinkují Romana Chvalová a Jiří Šlupka Svěrák.

 

 

Radek Smetana