AktualityPardubicko

Poděkujme lidem se srdcem na dlani

K

arolína Benešová je vážně nemocná, i tak stihla v roce 2020 odpracovat téměř 200 dobrovolnických hodin při péči o seniory a osoby s mentálním postižením v centru denních služeb Světlanka svitavské charity. Manželé Kosinovi se starají o své 4 děti. A k tomu pomáhají klientům se zrakovým postižením v  TyfloCentru Pardubice. Tereza Němcová společně s partou dalších nadšených dobrovolníků pořádá již pět let charitativní běh přírodou okolím malé vesnice Nová Ves u Litomyšle.

Takoví lidé možná žijí vedle vás. Ve svém volném čase a bez nároku na odměnu pomáhají. Poděkujte jim – navrhněte je na ocenění Dobrovolník, Nezisková organizace a Společensky odpovědná firma roku 2021.

Nominovat výjimečné osoby, organizace i firmy může kdokoliv prostřednictvím online formuláře na webu www.nevladky.cz/nominace-oceneni do 31. října. Poté se sejde odborná komise a ocení několik z nich. Slavnostní vyhlášení se uskuteční v pondělí 6. prosince v Pardubicích.

Vyjádření podpory a poděkování je hlavním cílem Oceňování dobrovolníků, neziskovek a společensky odpovědných firem z Pardubického kraje. To už pojedenácté připravuje Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) ve spolupráci s Pardubickým krajem.

„Jsem rád, že dobrovolnictví a společenská odpovědnost se v Pardubickém kraji stále rozvíjí. To významně pomáhá neziskovým organizacím jak v jejich práci, tak při uskutečňování mnoha prospěšných projektů,“ nechal se slyšet Pavel Šotola, krajský radní za sociální péči a neziskový sektor, který má zároveň každoročně nad akcí záštitu. Pravidelně také jmenuje nezávislou komisi složenou ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a podnikatelů. Ta vybírá z obdržených nominací vždy několik nejzajímavějších počinů.

Záštitu nad akcí převzala také senátorka Parlamentu ČR a předsedkyně Výboru pro sociální politiku Miluše Horská. „Význam dobrovolnictví, podpora neziskové činnosti malými podnikateli i velkými firmami a samozřejmě samotná práce lidí v nezisku je v dnešní postkovidové době důležitější než kdykoliv před tím,“ uvedla Miluše Horská, která je také místopředsedkyní správní rady pořádající organizace KONEP. „Pevně doufám, že veřejnost využije dané možnosti poděkovat těm, kteří se v uplynulém roce významnou měrou zapojili pro dobrou věc a pomáhali druhým,“ dodala senátorka.

„Chceme společensky ocenit nejen jednotlivce, ale i organizace s firmami a přiblížit tak veřejnosti přínos všech pro občanskou společnost,“ shrnula smysl akce ředitelka KONEPu Jana Machová.

Dobrovolníci pomáhají dětem, osobám se zdravotním postižením, sociálně znevýhodněným, seniorům, v nemocnicích nebo v přírodě. To vše ve volném čase a bez odměny

Dobrovolníci jsou lidé, kteří věnují svůj volný čas a energii ve prospěch druhých zcela nezištně a bez nároku na jakoukoliv odměnu. Navštěvují nemocné, staré a opuštěné lidi, pomáhají s denními činnostmi mentálně a zdravotně postiženým, svou energii dávají dětem, nebo se věnují ochraně životního prostředí a dalším bohulibým činnostem. Posilují tak lidské hodnoty, jako je zájem o druhé a služba dalším lidem. Nečekají na slova díků. Jsou ale na místě. Třeba právě prostřednictvím ocenění.

Neziskovky jsou všude kolem nás

Neziskové organizace poskytují dostupné zdravotní a sociální služby, doplňují tradiční vzdělávací systém, starají se o kulturní, sportovní a rekreační vyžití, hájí práva znevýhodněných a řeší veřejné problémy. Těžko lze najít oblast života, které by se některá z nich nevěnovala. Dobrovolní hasiči, kteří pomáhají a navíc v obci pořádají akce pro děti. Volnočasové kroužky, které děti vzdělají i baví. Také tady působí dobrovolníci, i tyto organizace jsou neziskové. Veřejnost má nyní možnost nominovat ty, kteří pro své okolí dělají něco navíc.

I firmy mohou mít srdce na dlani. Zaměstnávají zdravotně znevýhodněné, podporují veřejně prospěšné projekty nebo dělají osvětu o společenské odpovědnosti

Co vlastně znamená společensky odpovědné podnikání? Taková firma třeba zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním, funguje jako sociální podnik, pořádá veřejné sbírky, své zaměstnance vysílá jako dobrovolníky, finančně či materiálně podporuje činnost neziskových organizací. Není to samozřejmost a ani povinnost. Oceňme tedy ty firmy, které svůj potenciál ve společnosti využily a pomáhají.