1. Pořadatelem a organizátorem hry a soutěže Rodinná hra Perníčkovi aneb putování po Pardubicích a okolí je zapsaný spolek Česká abilympijská asociace, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice, jež je zřizovatelem Centra Kosatec, centrumkosatec.cz.

  Partnery jsou majitelé a provozovatelé zapojených subjektů Laser Game Club Pardubice z.s., Lanové centrum Pardubice s.r.o., Baloon café – rodinná kavárna s dětskou hernou, BowlingZone, Pardubický klub kouzla a magie, z.s., Trampolíny Pardubice, Království perníku, z.s., Zelená Brána (Turistické informační centrum Pardubice), Mázhaus Pardubice (Turistické informační centrum Pardubice), státní hrad Kunětická hora, Zámek Pardubice – Východočeské muzeum v Pardubicích, Loď Arnošt z Pardubic.

 2. Hra není časově omezena.
 3. Soutěž. Hra je podpořena soutěží, která je vyhlašována každý měsíc o menší ceny, jednou za rok o větší ceny. Soutěž má vždy stanovený termín konání soutěže, slosování, uveřejnění výherců a zaslání cen. Aktuální termíny jsou uveřejněny na stránkách www.pardubice.cz. Pro zapojení do soutěže je podmínkou zaplnění alespoň poloviny soutěžní karty a odevzdání čitelně vyplněného slosovatelného kupónu.
 4. Hry a soutěže se můžou zúčastnit všechny osoby bez věkového omezení. V případě hráčů mladších 15 let, odpovídá za uvedení kontaktu na slosovatelném kupónu a převzetí výhry v rámci soutěže rodič či zákonný zástupce. Ze soutěže nejsou vyloučeni členové a partneři České abilympijské asociace, z.s., resp. Centra Kosatec, rodinní příslušníci zaměstnanců organizátora a partnerů.
 5. Cílem hry je navštívit zajímavá místa v Pardubicích a okolí a získat tak alespoň polovinu razítek do Perníčkovy soutěžní karty.
  Po obdržení minimálně poloviny, tedy sedmi razítek, do soutěžní karty za návštěvu míst zařazených do hry/soutěže si může hráč vyzvednout odměnu za své putování v kavárně Centra Kosatec (PO–PÁ 8:00 – 18:00 hod.) nebo v Turistickém informačním centru v Pardubicích (SO-NE 9:00 – 17:00 hod.). Hrací karta s razítky zůstává hráči na památku.

  Odevzdaný a čitelně vyplněný kupón dále postupuje do slosování o ceny.

  Každý hráč odevzdáním čitelně vyplněného slosovatelného kupónu, na základě kterého si může vyzvednout zaslouženou odměnu a získává zařazení do soutěže, zároveň dává pořadateli podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, za účelem prověření jeho platné účasti ve hře a soutěži, a předání odměny, zaslání výhry a marketingovému výzkumu pořadatele. Správcem osobních údajů je pořadatel. Souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu „pán/paní příjmení a město/obec“ na webové stránce pořadatele

 6. Místa zařazená do hry/soutěže – Laser Game Club Pardubice z.s., Lanové centrum Pardubice s.r.o., Baloon café – rodinná kavárna s dětskou hernou, BowlingZone, Pardubický klub kouzla a magie, z.s., Trampolíny Pardubice, Království perníku, z.s., Zelená Brána (Turistické informační centrum Pardubice), Mázhaus Pardubice (Turistické informační centrum Pardubice), státní hrad Kunětická hora, Zámek Pardubice – Východočeské muzeum v Pardubicích, Loď Arnošt z Pardubic.
 7. Perníčkovu soutěžní kartu dostane hráč na všech místech zařazených do hry (bod 6), v kavárně Centra Kosatec a v Turistickém informačním centru v Pardubicích zdarma.
 8. Razítko s nápisem „Perníčkovi“ a číslem dané provozovny obdrží hráč do Perníčkovy soutěžní karty na pokladně při zakoupení vstupenky. V případě, že rodina vlastní více karet (každé z dětí má svou kartu), je akceptováno rodinné vstupné.
 9. Odměna není prodejná a slouží výhradně jako benefit pro účastníky hry, kteří úspěšně absolvují alespoň polovinu návštěv míst uvedených na soutěžní kartě.
 10. Ceny do soutěže. Ceny pro výherce jsou stanoveny pro každý ročník soutěže.
 11. Pravidla hry a soutěže včetně odměn a cen jsou po celou dobu její platnosti uveřejněny na www.pardubice.cz.

Rodinná hra Perníčkovi probíhá za finanční podpory statutárního města Pardubice.